Kestävän kaupunkikehityksen edistäminen

Kestävä kehitys on aina ollut toimintamme keskiössä, ja se on olennainen osa liiketoimintaamme. Mahdollistamme älykkäät, kestävät yhteisöt ja edistämme kiertotaloutta määrittelemällä uudelleen, miten jätteeseen suhtaudutaan yhteiskunnassa – nykyisiä ja tulevia sukupolvia ajatellen.

Vuoteen 2050 mennessä kaupunkialueilla asuu 2,5 miljardia ihmistä nykyistä enemmän ja syntyvän jätteen määrä kaksinkertaistuu, jolloin kaupungit tarvitsevat älykkäämpiä ja kestävämpiä jätehuoltoratkaisuja. Envac on osa laajempaa ratkaisua edistämällä resurssikierron käyttöä ja hiilineutraaliutta sekä parantamalla elämänlaatua ja luomalla lisäarvoa kiinteistösijoittajille.


Resurssikierto

Ratkaisumme edistävät resurssikiertoa mahdollistamalla erittäin tehokkaat jätteenhallintajärjestelmät, joita älykäs digitaalinen teknologia tukee. Keräämällä useita jätefraktioita Envacin automaattiset jätteenkeräysjärjestelmät helpottavat loppukäyttäjän tekemää jätteiden lajittelua kierrätystä varten. Käyttäjät voivat näin osallistua kierrätysasteen kasvuun ja edistää resurssikierron käyttöä omalla asuinalueellaan.

Lue lisää

Elämänlaatu

Jätteenkeräysjärjestelmämme parantavat asukkaiden elämänlaatua edistämällä liikenneturvallisuutta ja luomalla puhtaampia ja viihtyisämpiä asuinalueita. Ratkaisu luo tilaa viheralueille, joita voidaan käyttää puistojen, kävelyteiden, pyöräteiden ja monien muiden kohteiden luomiseen. Järjestelmä vähentää myös raskaiden jätteenkeräysautojen tarvetta ja hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %, sillä järjestelmä kuljettaa jätteet automaattisesti asuinalueen ulkopuolelle suljetussa tilassa. Sen avulla voidaan rakentaa älykkäitä kaupunkeja, joissa asuinympäristö on puhtaampi ja hajuton, melusaastetta on vähemmän ja tuholaisriski minimaalinen.

Lue lisää

Hiilineutraalius

Tavoitteenamme on varmistaa toimintojen hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, mukaan lukien omat toimintomme ja asiakkaidemme pneumaattiset jätteenkeräysjärjestelmät ympäri maailmaa. Menestystarinamme ja tutkimuksemme osoittavat, että järjestelmä pienentää hiilijalanjälkeä jopa 90 %:lla. Uusimman tuotekehityksen ansiosta olemme parantaneet viimeisten 10 vuoden aikana nykyisten asiakkaidemme järjestelmien energiatehokkuutta jopa 50 %:lla.

Kehitämme yrityksessämme strategioita ja toimintasuunnitelmia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Lisäarvoa asiakkaille

Envacin järjestelmät tuovat lisäarvoa kiinteistönomistajille, kiinteistösijoittajille ja yhteiskunnalle yleisesti, luomalla esimerkiksi enemmän kiinteistötiloja ja palveluita. Tarvittavien jätteenkeräystilojen pienentymisellä säästetty tila voidaan sen sijaan hyödyntää lisäarvon luomiseen ja tulojen kasvattamiseen kiinteistönomistajalle käyttämällä säästettyä tilaa toimisto- ja myymälätiloiksi ja vastaaviin. Koska jätteet kuljetetaan pois rakennuksista, asiakkaamme ovat pystyneet alentamaan vakuutusmaksuja, koska tulipalon vaara on pienempi.

Lue lisää

YK:N kestävän kehityksen tavoitteet

Kaikkien on toimittava tämän tavoitteen hyväksi.
Olemme valmiita tekemään osamme.

Lue Lisää

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Envacin yhteiskuntavastuu kattaa hyvien käytäntöjen edistämisen toiminnoissa ja toimitusketjussa. Varmistamme esimerkiksi, että työnormeja noudatetaan ja työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Tuemme ja edistämme lisäksi eettisiä hankintakäytäntöjä. Hyvien käytäntöjen priorisoimisella voimme varmistaa, että niillä on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Liiketoimintamme ydinvastuita ovat:
• Työolot
• Oikeudenmukainen ja eettinen yritystoiminta
• Monimuotoisuus ja osallisuus

Lue lisää

Kestävyysraportti 2022

Envac on vuosittaisen kestävän kehityksen raporttinsa julkaisemisen jälkeen sitoutunut tekemään maailmanlaajuisesta toiminnastaan hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Kesäkuussa 2023 julkaistu raportti kuvaa ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyviä saavutuksiamme vuoden 2022 aikana.

Lue koko raportti Lataa raportti

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää Envacista? Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

* Pakolliset kentät