Toiminnan muuttava edistyksellinen jätehuolto älykkäille sairaaloille

Parantaakseen sairaaloiden terveysolosuhteita, Envac esittelee kehityksen uuden askeleen – järjestelmän tartuntavaarallisen jätteen käsittelyyn. Tartuntavaaralliset jätteet laitetaan erityisiin pusseihin, jotka laitetaan erilliseen syöttöpisteeseen ja kuljetetaan erillisessä järjestelmässä. Keräysasemalla järjestelmä muuntaa tartuntavaarallisen jätteen tavanomaiseksi jätteeksi, joka voidaan sekoittaa muiden jätteiden kanssa tai kuljettaa edelleen erillisessä keräyskontissa. Hygieniaolosuhteiden ylläpitämiseksi tämä järjestelmä desinfioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

Infektiovaarallisen jätteen keräys hermeettisessä putkistossa.Syöttöpisteet suunniteltu optimaaliselle sijainnille ja korkeudelle.Erillinen keräysputkisto jätteelle ja sairaalan likapyykille, jossa ilmavirta kuljettaa materiaalin.Putkisto sairaalan perustusten alla, putkikanaalissa tai kannakoituna tunneleissa.Syöttöpisteiden sijoittelu ja määrä sairaalan toimintojen mukaan.Järjestelmässä käytetty ilma puhdistetaan ja palautetaan takaisin ympäristöön.Terminaalissa ilma ja materiaali erotellaan, jäte puristetaan kontteihin .Infektiovaarallinen jäte voidaan käsitellä normaaliksi jätteeksi terminaalissa.Jätteet ja likapyykki noudetaan yhdestä paikasta sairaalan läheisyydestä.

Potilasturvallisuus

Envac-järjestelmällä jätteet ja likaiset liinavaatteet kuljetetaan suljetussa, rakennuksen rakenteisiin piilotetussa putkiverkostossa, eikä niitä tarvitse enää liikutella vaunuissa pitkin käytäviä ja hissejä.

Työympäristö

Kun jätteet ja likaiset liinavaatteet kerätään Envac -järjestelmällä, ihmisten ja likaisen materiaalin välinen fyysinen kosketus minimoidaan. Jätteisiin liittyvien rasitusvammojen, leikkaushaavojen, onnettomuuksien ja infektioiden riski on lähes eliminoitu.

Hissejä voidaan käyttää potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden kuljettamiseen – ei siihen että niillä kuljetetaan jätteitä.

Pienet käyttökustannukset

Vähemmän jätteiden kuljetusajoneuvoja ja kärryjä käytävillä ja tunneleissa vähentää rakennuksen kulumista = pienemmät huoltokustannukset.

Jätteiden ja likaisten liinavaatteiden pneumaattinen kuljetus suljetuissa putkissa vähentää puhdistus- ja kuljetushenkilöstön tarvetta = pienemmät työvoimakustannukset.

Sairaalan imago

Huipputeknologiaa hyödyntävä ympäristöystävällinen sairaalaympäristö houkuttelee sekä terveydenhuollon ammattilaisia että potilaita.

Tehokkuus ja logistiikka

Korkea suorituskyky, nopea keräys, suljettu kuljetus osastolta jätteenkeräyspisteeseen, käytettävyys vuorokauden ympäri ja mukautuvuus kaikkiin määriin. Suljettu järjestelmä ja kosketusvapaat syöttöpisteet minimoivat infektioiden leviämisen, pisaratartunnat ja onnettomuudet.

Tartuntojen leviämisen minimointi

Jätteiden, pyykin ja tartuntavaarallisen jätteen kerääminen Envac-järjestelmän avulla minimoi fyysisen kosketuksen ihmisten ja likaisen materiaalin välillä. Jätteet ja pyykki kuljetetaan erillisten suljettujen putkiverkostojen kautta sen sijaan että ne kuljetettaisiin kärryillä käytävien ja hissien kautta.

Tämä luo turvallisemman ympäristön potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille.
Suljettu järjestelmä ja kosketusvapaat syöttöpisteet minimoivat myös infektioiden leviämisen, pisaratartunnat ja onnettomuudet.

Yksi järjestelmä – mutta useita putkiverkostoja

Sairaaloihin suunnitelty Envac järjestelmä poikkeaa hieman tavallisesta järjestelmästämme.
Pyykin, yleisen sairaalajätteen, kierrätettävien jätejakeiden ja nyt myös tartuntavaarallisen jätteen turvallisen ja siistin poistamisen varmentamiseksi, nämä neljä kuljetetaan erillisten putkiverkkojen kautta, samassa järjestelmässä.

Sensorit tunnistavat, onko syöttöpisteeseen tuotava pussi jätettä, kierrätettävää jätettä, pyykkiä tai tartuntavaarallista jätettä. Infektioiden leviämisen estämiseksi, syöttöpisteeseen syöttäminen tapahtuu ilman fyysistä kosketusta painikkeisiin, kahvoihin tai paneeleihin.
Järjestelmämme poistaa tarpeen kuljettaa pyykkiä vaunuissa tai kärryissä osaston ulkopuolella, minimoiden bakteerien ja virusten leviämisen sekä vähentämällä käyttökustannuksia.

Kustannustehokas

Pyykin ja jätteiden manuaalisen käsittelyn vähentäminen ei ole ainoastaan terveyden kannalta hyödyllistä, vaan se on myös kustannustehokasta. Pneumaattinen jätteenkeräysjärjestelmämme toimii automaattisesti. Tämän ansiosta sairaaloissa tarvitaan vähemmän sairaala-apulaisia ja laitoshuoltajia pyykin ja jätteen kuljetukseen ja käsittelyyn. Kun käytävillä ja tunneleissa kulkee vähemmän jätevaunuja, myös sairaalarakennuksen kuluminen vähenee, jolloin säästetään ylläpitokustannuksissa.

Järjestelmämme on integroitu sairaalarakennuksen seiniin, lattioihin ja tunneleihin, joten pyykkiä ei enää tarvitse kuljettaa vaunuissa tai kärryissä. Tämä vähentää sekä mikrobien ja bakteerien leviämistä että toimintakustannuksia.

Ekologia ja sairaalan imago

Kaikille sairaaloille potilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi on ratkaisevan tärkeää, mutta sairaalat voivat myös tehdä oman osansa kestävämmän tulevaisuuden eteen. Envac-järjestelmä voidaan suunnitella käsittelemään useita sairaalan jätetyyppejä.

Järjestelmämme poistaa myös tarpeen kuljettaa jätettä ja pyykkiä manuaalisesti ja epäesteettisesti sairaalan läpi, jolloin potilaat ja vierailijat viihtyvät sairaalassa paremmin. Huipputeknologiaa hyödyntävä ympäristöystävällinen sairaalaympäristö houkuttelee sekä terveydenhuollon ammattilaisia että potilaita.


Hankkeet

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää Envacista? Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

* Pakolliset kentät