Nyskapende avfallsinnsamling for smarte sykehus

For å ytterligere forbedre sykehusenes sanitære forhold introduserer Envac en ny utvikling – et system for håndtering av smitteførende sykehusavfall.

Avfallet legges i spesielle poser som kastes i et separat innkast og transporteres i et frittstående system. I innsamlingsstasjonen omdannes dette til ufarlig avfall, som enten blandes med annet avfall eller forblir i en separat beholder. For å opprettholde sanitære forhold desinfiseres dette systemet automatisk ved jevne mellomrom.

Redusert risiko for å spre infeksjoner

Å samle avfall, tøy og infeksjonsavfall med Envacs system reduserer den fysiske kontakten mellom mennesker og potensielt farlige materialer til et minimum.

Avfall og tøy transporteres gjennom et lukket rørsystem i stedet for med åpne vogner i korridorer og i heiser. Dette skaper et trygt miljø for pasienter, ansatte og besøkende.

Det lukkede systemet, i tillegg til berøringsfrie dører for avfall og skittentøy, fører også til en begrenset spredning av infeksjoner og færre arbeidsskader.

Ett system – flere rør-nettverk

Envac-oppsettet for sykehus er litt annerledes enn et vanlig system for kun avfall.

For å takle utfordringene med ren og sikker fjerning av tøy, avfall, resirkulerbart avfall og nå smittsomt sykehusavfall, transporteres disse fire nå gjennom separate rørnett samtidig som de forblir i samme system.

Innkastene kan utstyres med berøringsfri teknologi for å minimere kontakt og kryss-kontaminering. Sensorer gjenkjenner vanlig avfall, resirkulerbart avfall, tøy og smittsomt sykehusavfall som skal avhendes.

Uten fysisk kontakt med knapper, håndtak eller paneler for å kvitte seg med avfallet, er spredningen av infeksjoner minimert.

Vårt system fjerner behovet for å transportere tøy i traller eller vogner, minimerer spredningen av bakterier og reduserer driftskostnadene.

Kostnadseffektivt

Å redusere manuell håndtering av tøy og avfall er ikke bare gunstig fra et helseperspektiv, men det er også kostnadseffektivt. Den automatiske transporten av den pneumatiske avfallsinnsamlingen reduserer behovet for en stor arbeidsstyrke av vakter og sykehusansatte for å transportere og sortere tøy og avfall. Mindre avfallstransport med vogner i korridorer og kulverter reduserer også slitasjen på sykehusbygningen, noe som gir mindre vedlikeholdskostnader.

Vårt system er integrert i vegger, gulv og kulverter av sykehusbygningen og fjerner behovet for å transportere tøy i traller eller vogner, minimerer spredningen av bakterier og reduserer driftskostnadene.

Økologi og sykehusets omdømme

Alle sykehus er opptatt av velferden til pasienter og ansatte, men sykehusene kan også spille en rolle i en mer bærekraftig fremtid. Envac-systemet kan utformes for å håndtere flere typer avfall på sykehuset.

Systemet gjør også at den manuelle transporten av avfall ogtøy på sykehuset ikke synes, noe som gir pasienter og besøkende en bedre opplevelse av sykehuset. Et miljøvennlig sykehusmiljø med toppmoderne teknologi tiltrekker seg både toppkvalifisert helsepersonell, og kan bidra til at pasienter velger dette fremfor et annet.

Tre separate rør-nettverk (bossnett, avfallssnett eller søppelnett). Fra venstre: smittsomt sykehusavfall, generell sykehusavfall / resirkulerbar og skittent sengetøy.

Pasientsikkerhet

Med Envac-systemet blir avfall og skittent sengetøy transportert i et lukket rørnett som er skjult i bygningen, ikke ved hjelp av vogner i korridorer og heiser.

Arbeidsmiljø

Når avfall og skittent sengetøy samles inn med et Envac-systemet, holdes den fysiske kontakten mellom mennesker og skittent materiale på et minimum.
Risikoen for avfallsrelaterte belastningsskader, kuttsår, ulykker og infeksjon blir nesten eliminert.
Heiser kan brukes til transport av pasienter, ansatte og besøkende – ikke vogner med avfallsposer.

Lave driftskostnader

Mindre avfallstransport med vogner i korridorer og kulverter reduserer også slitasjen på sykehusbygningen = mindre vedlikeholdskostnader.
Pneumatisk transport av avfall og skittent sengetøy i forseglede rør betyr mindre behov for rengjørings- og transport- personell = reduserte bemanningskostnader.

Sykehusets omdømme

Et miljøvennlig sykehusmiljø med toppmoderne teknologi tiltrekker seg både toppkvalifisert helsepersonell, og kan bidra til at pasienter velger dette fremfor et annet.

Effektivitet og logistikk

Høy ytelse, rask innsamling, forseglet transport fra avdeling til terminal for avfallsinnsamling, tilgjengelighet hele døgnet alle dager, og mulighet for tilpasning til alle mengder. Det lukkede systemet og berøringsfrie avfallsnedkast minimerer spredningen av infeksjoner, dråpesmitte og ulykker.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt