Avfallssug-systemet fra Envac håndterer avfall fra alle områder av kjøkkenet – vått og tørt avfall, pakket eller løst.

Når avfallet når terminalen for avfallsinnsamling, som er endestasjonen, blir de ulike typene avfall automatisk sendt til rett beholder.

Vårt pneumatiske system for avfallsinnsamling (også kjent som bossug, avfallssug eller søppelsug) er den smarte løsningen for å takle utfordringene med avfall knyttet til catering og fly. Ved å integrere avfallsnedkast, eliminerer Envacs system for kjøkkenavfall risikoen for krysskontaminering.

Det hermetisk forseglede rørnettet som fjerner avfallet ved hjelp av luftstrømmen, oppfyller HACCP, som har de strengeste hygienekravene.

Systemet vårt kan gjøre det lettere for flyselskapets cateringfasiliteter å gjenvinne mer. Systemet gjør det enklere å bruke matavfallet som en miljøressurs i biogassproduksjon eller kompostering, samtidig som det er rent, smart og kostnadseffektivt.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt