Data-driven and automated future

Systemet vårt hjelper med å bringe avfallsinnsamling inn i denne fremtiden ved å samle inn og analysere data, noe som gjør vår avfallsinnsamlingsteknologi stadig mer bærekraftig. Innsikten vår deles med byer, bedriftseiere, sykehusdirektører og flyplasssjefer for å hjelpe dem bedre å forstå hvordan de kan forbedre sin virksomhet og miljøpåvirkning. Envac Cloud og vår systemportal (ESP) er tilgjengelig for alle våre siste systemer. Ved å koble det automatiske avfallsoppsamlingssystem til ESP får du:

  • Rapporter om systemytelse og bruk.
  • Sanntidsstatus for avfallsinntak i kartvisning.
  • En sikker fjernkontrolladministrasjon med full støtte for mobil og desktop.
  • Back-ups av driftsinnstillinger, noe som gir rask gjenoppretting i tilfelle uhell.
  • Sømløse oppdateringer av nye funksjoner.

Med ESP får du muligheten til å koble til Envac ReFlow, en mobilapplikasjon for avfallshåndtering og innbyggerengasjement som oppmuntrer og motiverer resirkuleringsvaner, og gir byer mulighet til å nå sine klimamål med letthet.

Envac System Portal med kartvisning

ESP gir operatører og systemeiere en enkel oversikt over alle avfallsinntak på et kart.

Status for innløp og ventiler vises på kart i sanntid. ESP gjør det mulig for operatører å løse mange av problemene eksternt fra hvor som helst ved hjelp av mobiltelefon eller skrivebord.


Neste nivå for informasjon og beslutningstaking

Vårt automatiske system er grunnlaget for en datadrevet fremtidig avfallsinnsamling. Sammenlignet med eldre metoder for avfallsinnsamling, er ikke systemet vårt avhengig av manuelle input for å forstå hvordan systemet fungerer og hvor forbedringer kan gjøres.

Tradisjonell, manuelt innsamlet informasjon er garantert full av feil og skjevheter, men vår markedsledende automatiske prosess fjerner slike feil fra datainnsamlingen. Dette gir operatøren av systemet og enhver annen interessent pålitelige data som muliggjør god beslutningstaking.

Systemet støtter også statistikk og rapporter gjennom PowerBI som visualiserer data på en tilgjengelig måte.

Envac ReFlow

Appen Envac Reflow er sømløst koblet til Envac-systemet. Den gir brukerne en omfattende verktøykasse med funksjoner og informasjon som tar sikte på å forbedre både sluttbrukerresirkulering og systemets generelle effektivitet.

I appen kan brukere få tilgang til sanntidsinformasjon om tilgjengelige innløp og deres status. Brukere kan også rapportere eventuelle problemer eller feil de støter på. Når en feil rapporteres, kan systemet selv prøve å løse problemet før det trenger manuelt vedlikehold.

Lære mer om Envac ReFlow

Oppgradering av eldre systemer

Eldre Envac-systemer tilbyr ikke samme datainnsamling, statistikk eller nye funksjoner som vår nyeste versjon. Oppgradering av installasjonen låser opp en mer omfattende brukeropplevelse og forenkler administrasjonen. Et nyere kontrollsystem er viktig for å bruke avanserte funksjoner som komplekse analyser, forbedret datainnsamling og Power BI-rapportgenerering.

Oppgraderte kontrollsystemer muliggjør også sluttbrukerappen ReFlow som hjelper brukere med å forbedre resirkuleringsvaner og gjøre feilrapportering direkte på mobiltelefonen.

Kontakt oss for informasjon om oppgradering

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt