Revolusjonerende avfallshåndtering i smarte byer

ReFlow er en innovativ digital løsning som utfyller Envacs pneumatiske avfallssystem og hjelper byer med å nå sine klima- og resirkuleringsmål. Hovedmålet er å møte miljøutfordringen direkte. Med ReFlow har sluttbrukere enkel mulighet til å bidra til de tre R-ene: Reduce (reduksjon av avfall), Reuse (gjenbruk) og Recycle (resirkulering). ReFlow ble utviklet i samarbeid med ledende eksperter fra samfunns- og atferdsvitenskap, noe som gjør det til et genuint gjennomtenkt og effektivt verktøy. Envacs datadrevne system kan visualisere avfallsstrømmer og utdanne sluttbrukere, og sikre deres engasjement og forpliktelse til en bærekraftig fremtid.

Reduserer kostbart restavfall

Fremmer økt resirkulering

Opprettholder langsiktig samfunnsengasjement

Envac ReFlow

Envacs revolusjonerende avfallsoppsamlingssystem bidrar til å skape en sirkulær økonomi og fremmer et sunnere levemiljø. Envac ReFlow tar alt til neste nivå ved å gi lokalsamfunn og systemoperatører mulighet til å jobbe sammen for mer bærekraftig ressursbruk. Med sin smarte design oppfordrer ReFlow til resirkulering og legger til rette for sømløs kommunikasjon mellom brukere, operatører og lokale myndigheter.

Innså at noe av det som havnet i søpla burde ha gått til gjenvinningsrommet i stedet.
Innbygger
Ved å gi leietaker denne informasjonen har det spart meg for tid i administrasjonen og minimert leietakers irritasjon.
Kundeservice, Stockholmshem
Det er morsomt å se hvor mye du resirkulerer og blir motivert av det.
Innbygger
Det har blitt mye bedre orden i nabolaget, både rundt søppeltømmingen, men også i miljørommet.
Innbygger
Jeg setter stor pris på tipsene og å kunne følge med på hvordan det går for meg og nabolaget.
Innbygger

Enklere resirkulering = Bedre resirkulering

Resirkulering har blitt enkelt ved hjelp av ReFlow! Veiledningene fra plattformen er designet for å gjøre resirkulering enkel og brukervennlig, noe som resulterer i en mer effektiv og kostnadseffektiv resirkuleringsprosess.

Brukerne får også tilbakemelding på sine gjenvinningsvaner og hvordan de bidrar til byens miljømål. Plattformen kan vises på bygnings- eller leilighetsskjermer som viser relevant informasjon tilpasset brukerens plassering, noe som gjør gjenvinningen enklere.

En interaktiv og kostnadseffektiv digital løsning

ReFlow forbedrer ytelsen til avfallssuget ved å gi veiledning om alternativ avhending og gjøre det mulig for sluttbrukere å rapportere feil. Ved å analysere disse rapportene har det smarte systemet potensial til å løse problemer automatisk, redusere behovet for manuelt vedlikehold og gi en sømløs brukeropplevelse.

I tillegg lar inkastens QR-koder gjester eller brukere uten app rapportere feil.

Verdens første smartmåler for avfallsinnsamling

ReFlow har introdusert avfallsbransjens første smartmåler noensinne. Smarte målere har revolusjonert energisektoren med deres evne til å administrere energinettverk mer effektivt og involvere innbyggere og prosumere. Med ReFlows smarte målere kan avfallsbransjen gjennomgå den samme transformasjonen og forbedre driften.

Sømløs styring

Envac System Portal muliggjør enkel administrasjon for eiere og operatører. Verdifull innsikt kan trekkes ut fra sanntidsdata for å ta informerte beslutninger. Portalen er tilgjengelig på mobile og stasjonære enheter, og muliggjør ekstern administrasjon fra hvor som helst.

Lære mer om Envac System Portal

Reduce, Reuse and Recycle – The 3Rs

ReFlow er et innovativt system designet for å optimalisere bruken av tilgjengelige ressurser og fremme bærekraft i urbane områder. Ved å oppmuntre beboerne til å dele verktøy og utstyr, reduserer ReFlow behovet for nye varer og forlenger levetiden til eksisterende gjenstander. Dette kommer ikke bare samfunnet til gode, men reduserer også avfall og fremmer resirkulering.

Systemet er brukervennlig og lærerikt og gir tilbakemelding til beboere og systemoperatører om mengde materiale som er spart og den positive miljøpåvirkningen. Med ReFlow kan brukere ta en aktiv rolle i å skape en bærekraftig fremtid ved å bygge smarte byer. Ved å samarbeide for å maksimere ressursene og minimere avfall, kan alle ta et skritt mot en grønnere og mer bærekraftig verden!

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt