Personvern

inkludert informasjon om informasjonskapsler og personopplysninger

Personvern

Disse retningslinjene tar sikte på å forklare hvordan nettstedet vårt envacgroup.com og nettsider samler inn og behandler informasjonen din, hvilke valg og rettigheter du har, og hvordan du kan utøve disse rettighetene. Disse retningslinjene er skrevet for brukerne av nettsidene våre.

Vær oppmerksom på at referanser nedenfor til “Envac”, “oss” eller “vi” refererer til Envac AB (leverandøren av dette nettstedet) og/ eller andre selskaper i Envac Group.

Vi mener at beskyttelse av personopplysninger er viktig, og vi prøver å utforme nettstedet vårt på en måte som tar hensyn til personvernet til brukerne våre. Vi vil i utgangspunktet ikke behandle flere personopplysninger enn det som er nødvendig for formålet, og vi vil bruke minst mulig sensitive data.

Personopplysninger vi samler inn og hvordan de brukes
Personopplysninger er opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar person. Personopplysninger behandles for å utføre forespurte handlinger som å svare på spørsmål eller sende materiale. Personopplysninger kan også brukes til direkte markedsføring til mottakere i deres profesjonelle rolle, kunde- og markedsanalyser, invitasjoner til møter og andre profesjonelle kontakter angående våre produkter og tjenester.

Når vi besøker nettstedet og når vi laster ned dokumenter, behandler vi automatisk informasjon som under visse omstendigheter kan utgjøre personopplysninger. Dette inkluderer informasjon om klokkeslett, dato, nedlastet fil, filstørrelse, volum av overførte data, nettleser, språkinnstillinger, operativsystem, henvisningdomene og IP-adresse. Formålet med å behandle denne typen informasjon er å gi et interessant, trygt og brukervennlig nettsted.

Juridisk grunnlag
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er en legitim interesse i å markedsføre våre tjenester og produkter, kommunisere med kunder, leverandører og andre interessenter, samt tilby et interessant, trygt og brukervennlig nettsted. I noen tilfeller er den juridiske grunnen at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale eller å handle på anmodning fra personen som ga personopplysningene før en avtale er inngått. Når det gjelder informasjonskapsler, er det juridiske grunnlaget at det er gitt et samtykke. Ytterligere informasjon om denne behandlingen finner du i avsnittet om informasjonskapsler og lignende teknikker nedenfor.

Holdbarhet
Generelt lagrer vi ikke personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Vi sletter også personopplysninger hvis du ber om at de fjernes, eller hvis vi finner ut at personopplysningene vi behandler, er utdaterte.

Overføring til tredjeparter
Vårt utgangspunkt er å ikke utlevere personopplysninger til uavhengige tredjeparter med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lov. Dette er for eksempel våre leverandører innen områder som informasjonssikkerhet, IT, shipping og logistikk, økonomi og markedsføring. Hvis selskapet vårt er inkludert, eller kan inkluderes, i en gruppe, kan dataene dine også deles med selskaper i gruppen. Vi selger ikke dine personlige opplysninger eller tillater noen tredjepart av andre grunner å bruke personlig informasjon gitt til oss for sine egne formål. Unntak er visse tekniske opplysninger som, under spesielle forhold, deles med tredjeparter som vist nedenfor.

Sikkerhet
Vi har rutiner og prosedyrer for å administrere dine personlige opplysninger på en trygg måte. Bare personer i vår organisasjon som trenger personopplysninger for å utføre sine plikter, bør ha tilgang til dem. Våre sikkerhetssystemer er utformet for å beskytte mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan føre til personvernrisiko. Den personlige informasjonen som gis via skjemaer på nettstedet vårt er beskyttet av kryptering under overføring til våre servere.

Overføring til land utenfor EU/EØS
Normalt behandler vi bare personopplysninger innenfor EU/EØS. Personopplysningene dine og tekniske opplysninger kan imidlertid i noen situasjoner overføres til ikke-EU/EØS-mottakere som har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Unntaksvis, etter å ha tatt spesielle sikkerhetstiltak, kan personopplysninger også overføres til ikke-EU/EØS-mottakere som mangler tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger.

Rettigheter knyttet til personopplysninger
Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine på forespørsel og uten unødig forsinkelse, hvis du vil ha de personlige opplysningene dine korrigert eller slettet. Du har også rett til å begrense behandlingen av de personlige opplysningene dine og overføre disse til noen andre. Du har også rett til å be om at de personlige opplysningene dine ikke brukes til direkte markedsføring. Hvis du har spørsmål eller ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personlige opplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Du kan også kontakte den relevante tilsynsmyndigheten.

Endringer
Retningslinjene for personvern oppdateres kontinuerlig, og vi anbefaler at du sjekker regelmessig om det har skjedd endringer før du bruker nettstedet.

Koblinger
På siden vår er det noen ganger lenker til andre nettsteder. Disse nettstedene har vi normalt ikke kontroll over, og de dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Derfor oppfordres du til alltid å lese personvernerklæringen for nettstedet før du sender inn personopplysningene dine.

Slik behandler vi personopplysningene dine
Avsnittene nedenfor forklarer hvilke typer oppgaver vi kan behandle som gjelder deg, og til hvilke formål. Vi forklarer også hvordan informasjonen samles inn og hvor lenge den kan lagres.

Innsamling av nettstatistikk
Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn logger som inneholder nettverksidentifikatorer og tidsstempler ved hjelp av en leverandør. Vi samler inn denne informasjonen slik at vi kan se hvor mange brukere som besøker nettstedet vårt. Vårt juridiske grunnlag for behandling er vår legitime interesse i å vite hvordan nettstedet vårt brukes. Informasjonen som samles inn gjennom disse loggene identifiseres umiddelbart og lagres derfor ikke i våre systemer.

Om informasjonskapsler og lignende teknikker
Når du besøker nettstedet vårt, kan du angi om du godtar informasjonskapsler som brukes. Informasjonskapslene brukes til å identifisere deg som tilbakevendende besøkende, for å analysere bruken av nettstedet vårt og lage en profil av dine interesser. De brukes også til å gi deg tilgang til tredjeparts informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn nettstatistikk og holde oversikt over valgene dine når du logger inn. Tabellen nedenfor forklarer hvilke informasjonskapsler vi bruker og til hvilke formål.

I tillegg til informasjonskapslene som brukes av Envac, plasseres enkelte informasjonskapsler av tredjeparter som Google. Disse tredjeparts informasjonskapslene er ikke under vår kontroll, så du bør sjekke Google (for analyse). Vi bruker også Youtube og Vimeo for innebygd innhold.

Envac cookies:

pll_language – [Necessary/technical]  Remembers the users chosen market/language

pll_language – [Nødvendig/teknisk] Husker brukernes valgte marked/språk

env_cookie_cookie-bar-dismissed – [Necessary/technical] Husker når brukeren har samhandlet med informasjonskapsel varsellinjen.

env_cookie_analytics – [Valgfritt/teknisk] Brukeren har tillatt analyseinformasjonskapsler

env_cookie_technical – [Nødvendig/teknisk] Brukeren har tillatt tekniske informasjonskapsler, dvs. nødvendige informasjonskapsler. 

pll_language – [Necessary/technical]  Remembers the users chosen market/language

env_cookie_cookie-bar-dismissed – [Necessary/technical] Remembers when the user has interacted with the cookie notice bar.

env_cookie_analytics – [Optional/technical] The user has allowed analytics cookies

env_cookie_technical – [Necessary/technical] The user has allowed technical cookies i.e. necessary cookies. 

Informasjonskapsler for analyse:

_gat – [Optional/analytics] Google analytics tracking cookie

_ga – [Optional/analytics] Google analytics tracking cookie

_gid – [Optional/analytics] Google analytics tracking cookie

__hssc – [Optional/analytics] HubSpot cookie keeps track of sessions.

__hssrc – [Optional/analytics] HubSpot cookie to determine if the visitor has restarted their browser.

__hstc – [Optional/analytics] HubSpot main cookie for tracking visitors.

hubspotutk – [Optional/analytics] HubSpot cookie thst keeps track of a visitor’s identity. It is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts.

__cf_bm – [Necessary/technical] Cookie is set by HubSpot’s CDN provider and is a necessary cookie for bot protection.

Informasjonskapsler for administrator/pålogging

Informasjonskapsler er bare angitt for administratorer/redaktører når de er logget inn:

wordpress_test_cookie = [Necessary/technical] – Brukes av wordpress for å teste informasjonskapsler

wordpress_logged_in_* = [Nødvendig/teknisk] – For å sikre at en innlogget bruker forblir logget inn.

wp-settings-time-1 = [Nødvendig/teknisk] Husker preferansene til redaktørene/admin

wordpress_sec_* = [Nødvendig/teknisk] Sikkerhetsinformasjonskapsel for å identifisere innlogget bruker. 

Innstillinger for samtykke til informasjonskapsler
Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler når som helst: 

Nettleseren eller enheten lar deg endre innstillingene for bruk og omfang av informasjonskapsler. Du kan for eksempel velge å blokkere alle informasjonskapsler, godta bare bestemte informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Vær oppmerksom på at deler av nettstedet vårt kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du endrer innstillingene i nettleseren din, kan du gå til www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org

Om deling av informasjonen din
Vi vil ikke røpe, selge, overføre eller på annen måte avsløre informasjonen din utover vilkårene i disse retningslinjene, med mindre vi er pålagt å gjøre det for å oppfylle en juridisk forpliktelse, eller hvis vi har samtykket til slik avsløring. Dette utelukker oss ikke fra å bruke personopplysninger som behandler informasjon på våre vegne i samsvar med skriftlige avtaler om personopplysninger og våre instruksjoner. Personlige datarådgivere som får tilgang til informasjonen din (for eksempel når vi bruker en tredjepart til å lagre data på en server) får ikke rett til å bruke informasjonen din til andre formål enn formålene som er angitt i disse retningslinjene.

Om dine rettigheter

Rett til tilgang Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi behandler om deg. Det er gratis å be om en kopi.

Rett til utbedring
Du har rett til å korrigere feil eller ufullstendig informasjon om deg selv.

Rett til å bli slettet
Du har rett til å be om sletting av dataene dine hvis de ikke lenger er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer oss i å slette deler av dataene dine umiddelbart.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å be om at informasjonen din overføres fra oss til deg selv eller til en annen leverandør. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer oss i å overføre deler av dataene dine.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine som vi utfører basert på balanse mellom interesser. Du må da spesifisere hvilken behandling det gjelder. Hvis personopplysningene dine brukes til direkte markedsføring, har du alltid rett til å protestere mot behandlingen.

Rett til begrensning
Du har rett til å be om en midlertidig begrensning på behandling av personopplysningene dine. Dette betyr at vi midlertidig flytter personopplysningene til et annet behandlingssystem eller gjør dataene utilgjengelige for en bruker.

Rett til å tilbakekalle samtykke
Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt til informasjonsmegling når som helst ved å kontakte oss på stedene som er opplyst nedenfor.

Rett til å sende inn en klage
Du har rett til å sende inn en klage til oss eller til den kompetente tilsynsmyndigheten når som helst.

Om hvordan du bruker rettighetene dine
Hvis du ønsker å benytte noen av rettighetene dine, vennligst send oss en melding. Hvis du vil sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, vennligst kontakt datatilsynet på www.datainspektionen.se.

Endringer i disse retningslinjene
Hvis vi gjør endringer i disse retningslinjene, vil vi varsle deg ved å publisere den oppdaterte versjonen på nettstedet envacgroup.com. Hvis endringene er betydelige, vil vi også varsle deg på riktig måte og, om nødvendig, be om ditt samtykke.

Om ansvar
Envac AB (Org. 556611-5555) er den personlig ansvarlige personen for behandling av informasjonen din i henhold til disse retningslinjene.

Slik kontakter du oss
envacgroup.com har en person som har ansvaret for saker som gjelder personvern. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, behandlingen av informasjonen din eller hvordan du utøver dine rettigheter, vennligst kontakt oss på gdpr@envac.se

Personvern 2021-01-25

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt