Optimalisert innsamling av husholdningsavfall

Envacs optiske sorteringsløsninger kan brukes av byer og regioner i alle størrelser og kan redusere transport- og innsamlingskostnadene med over 50 % sammenlignet med konkurrerende systemer.

Vår optiske sortering kan kombineres med vårt smarte søppeloppsamlingssystem eller med kommunens eksisterende innsamlingsmetode for kostnadseffektiv håndtering som også øker gjenvinningsgraden. Med vår teknologi er det enkelt å oppfylle alle kravene i den nye emballasjeforskriften.

Kompatibel med eksisterende innsamlingsmetode og utstyr.

En beholder for alle poser gjør avfallsforlater lykkeligere med økt gjenvinningsgrad.

Hjelper deg å nå dine miljømål og bidra til den grønne omstillingen.Hvordan virker det?

Klikk deg rundt på vårt interaktive kart for å lære mer.Husholdninger deler avfallet i forskjellige fraksjoner hjemme, i poser med forskjellige farger. En farge for hver brøkdel.Alle poser kastes i samme søppelkasse. Bingen tømmes kun med én lastebil.Posene bringes til et sentralt gjenvinningsanlegg. Fra avfallsbunkeren overføres posene via transportbånd til de optiske sorteringsstasjonene hvor posene skilles etter farge.På slutten av sorteringsprosessen samles de sorterte fraksjonene i en stor beholder. Herfra fraktes de med lastebil eller tog til et materialgjenvinningsanlegg for å kunne tas i bruk igjen.Organisk avfall blir overført til et fordøyelsesanlegg for å produsere miljøvennlig bio-metan som driver avfallsbilen. Ikke behov for fossil diesel.Restavfall, det vil si alt avfall som ikke kan materialgjenvinnes, bringes til et forbrenningsanlegg der det brukes som brensel for å produsere sentral varme og kraft. I land der avfallsforbrenning ikke brukes, deponeres det.Envac Sorting kan brukes med manuelt innsamlingsutstyr eller med et automatisert avfallsinnsamlingssystem. Samme sorteringsanlegg brukes uansett innsamlingsmetode..

.

Optisk sortering: 1 beholder til alt!

Systemet er basert på fargekoding der brukerne sorterer avfallet i sekker med en bestemt farge for hver avfallstype. Det gjør sortering enkelt, selv for uerfarne gjenvinnere.

Alle poser kastes i samme søppel eller støvsuger. Posene blir så optisk sortert, basert på farge, i sorteringsanlegget. Det betyr færre transporter, noe som både fører til reduserte kostnader og lavere utslipp av klimagasser.

Det at alle posene kastes i en enkelt søppel, sparer også plass for sluttbrukerne, som slipper å få plass til flere forskjellige søppelkasser ute.

Enklere kildesortering

Grunnlaget for all gjenvinning er å få brukerne til å sortere hjemme. Men å få brukerne engasjert og motivert til å sortere og resirkulere er ofte en utfordring. En nøkkel til økt motivasjon er at både informasjonen og selve sorteringen er enkel.

Vi har lang erfaring og den lokale kompetansen som trengs for å formidle informasjon og tilpasse systemet til ulike forhold.

I GrowSmarter-prosjektet økte gjenvinningsgraden med 65 % i boligområdet Valla Torg i Stockholm.

Les mer om optiske sorteringsprosjekter

Optisk sortering + AI
= smart bærekraft

Systemets fargekoding muliggjør datainnsamling og analyse med AI-intelligens når posene sorteres.

Systemet kan samle informasjon om mengder for ulike typer gjenvinning, hvor godt brukerne sorterer etter kilde, når ulike typer gjenvinning kastes og mye mer.

Vi bruker deretter dataene til å forbedre og optimalisere systemet vårt ytterligere. Ved hjelp av AI kan vi også konfigurere systemets kapasitet og hvor ofte containere og binger skal tømmes. I tillegg kan vi bruke dataene til å motivere brukere til enda bedre kildesortering. Dette gjør systemet vårt smartere og mer bærekraftig enn tradisjonell resirkulering.

En skreddersydd løsning

Gjenvinning er kjernen i en sirkulær økonomi, men gamle og tradisjonelle metoder kan være både utfordrende og kostbare. Våre optiske sorteringsløsninger kan brukes av byer og regioner i alle størrelser og kan redusere transport- og innsamlingskostnadene med over 50 % sammenlignet med konkurrerende systemer.

Et optisk sorteringsanlegg er tilpasset kommunens behov og utfordringer, hvor vi tilpasser anlegget til avfallsmengden. Systemet kan håndtere matavfall, papir, plastemballasje, metall, tekstiler, aviser, farget og ufarget glass m.m.

Optisk sortering kan brukes både i områder med søppelhenting og med manuell henting. Dette betyr at ditt eksisterende utstyr ikke trenger å skiftes ut.

Kontakt oss i dag for din tilpassede løsning

Prosjekt

Optiske sorteringsløsninger er en bærekraftig, kostnadseffektiv og smart løsning for alle kommuner uansett forhold. Les mer om noen av våre ulike prosjekter innen sortering og se hvordan blant andre Halmstad, Eskilstuna og Linköping har valgt å gjøre søppelinnsamlingen sin smartere.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt