Avfallssug

Det innovative systemet vårt er teknisk avansert, og konseptet er utprøvd og enkelt.

Det gjør urbane miljøer renere og sunnere, og hjelper dem å bli grønnere og mer bærekraftige ved å redusere trafikken knyttet til avfallsinnsamling.

Les mer

Teknologi drevet av kunstig intelligens

Vi bruker kunstig intelligens til å optimalisere ytelsen til Envacs avfallssug-system for å redusere utslipp og kostnader. Ved å samle inn og analysere data kan vi sikre at avfallsinnsamlingen vår er strømlinjeformet og bærekraftig.

Redusert transport betyr mindre innvirkning på miljøet, noe som skaper en grønnere og renere hverdag og fremtid. Dataene kan også brukes til å overvåke bruksmønstre og gjøre det mulig for lokale myndigheter å innføre nye og bærekraftige vaner.

Les mer

Gjenvinning i fremtiden

Ved hjelp av innovasjon vil vi være ledende innen design og implementering av fremtidens avfallsinnsamling, som gjør at vi redefinerer hvordan vi tenker på avfall.

Smart og ren kildesortering forbedrer livskvaliteten for folk i dag, og øker gjenvinningsgrad og ressurseffektiviteten: Skaper bærekraftige urbane miljøer for fremtiden.

Smarte byer

Analyse av store datamengder fra byens ulike tjenester, som vann, elektrisitet, transport og avfallsinnsamling, gjør det mulig med innovasjon av smarte tjenester for innbyggere, samt bærekraftig og effektiv ressursbruk.

Les mer

Byer

Vårt innovative system for søppelhåndtering bidrar til å skape smarte og bærekraftige byer. Ved å redusere utslippene og gi rene, grønne og sanitære avfallsnedkast for både innbyggere og kommersielle aktører, ønsker vi å forbedre livskvaliteten i byen.

Utforske

Helse og Omsorg

Avfallssug gir pasienter og helsepersonell hygieniske og trygge løsninger for avfallsinnsamling. Tøy og avfall transporteres i separate rør med praktisk plasserte innkastluker. Systemet vårt fjerner behovet for å transportere tøy og avfall i traller eller vogner, minimerer spredningen av bakterier og reduserer driftskostnadene.

Utforske

Flyplasser

Det automatiske avfallsinnsamlingssystemet samler avfall 24 timer i døgnet, alle dager i året, noe som skaper et rent og friskt førsteinntrykk for reisende og et trygt arbeidsmiljø for flyplasspersonalet. Systemene våre håndterer avfall i terminalbygninger, fra innkommende flyvninger og avfall fra cateringfasiliteter.

Utforske

Optisk sortering

Med de nye løsningene våre for gjenvinning er Envac ledende i utformingen av en mer bærekraftig fremtid og en sirkulær økonomi. Gjenvinning er sentralt i den sirkulære økonomien, men gamle og tradisjonelle metoder er både vanskelige og kostbare. Sorteringsløsningen vår kan derimot brukes av byer i alle størrelser, og de reduserer transport- og innsamlingskostnadene med minst 50 % sammenlignet med konkurrerende systemer.

Utforske

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt