Innovation & Hållbarhet

Vår innovativa avfallshantering, sopsugssystem, spelar en nyckelroll i att utforma hållbara och smarta städer i Sverige och över hela världen. Vi leder den internationella utvecklingen i vår bransch. Och genom att vi skapar smartare städer och bättre livsmiljö varje dag, säkrar vi en grönare planet för kommande generationer.

Med vårt sopsugssystem blir det lätt och smidigt att återvinna. Systemet är smart, hållbart och kostnadseffektivt och lägger grunden för en cirkulär ekonomi och en bättre urban miljö.

Vi gör det enkelt och pedagogiskt att källsortera. Genom att ta bort de trösklar som finns med gammaldags sortering blir våra användare mer motiverade till att källsortera och återvinna mer.

Funktionellt och snyggt

Vårt sopsugssystem ersätter smutsiga soprum och överfulla återvinningsplatser med rena och prydliga sopinkast. Inkasten är kopplade till systemet som är dolt under markytan.

Systemet är helt slutet vilket minskar dåliga lukter. På så vis kan inkasten placeras närmare bostadshus och människor. Vårt system minskar dessutom behovet av sophämtningsfordon. Det gör att utsläpp och buller minskar med upp till 90%, vilket gör stadslivet grönare, renare och mer hållbart.

Vårt innovativa system är tekniskt avancerat, men enkelt att förstå. Metoden är beprövad sedan länge.

Systemet bidrar till väsentligt färre sopbilar, minskade utsläpp och en tystare gatumiljö. Städerna blir grönare, renare och mer hållbara.

Läs mer

Din guide till rätt avfallslösning

Här har vi samlat information som hjälper dig utvärdera olika lösningar för avfallshantering för att du ska hitta rätt för metod för ditt område. Är du fortfarande osäker? Kontakta oss för mer information.


Tips! Tänk större än din kommun eller ditt område, att tänka eller bygga system regionvis ger många fördelar. Genom att också addera parametrar som fastighetsägar- och brukarperspektiv skapar du bästa möjliga förutsättning för din utvärdering.

Stockholm Vatten & AvfallProjektera och bygg för god avfallshantering

Avfall SverigeHandbok i avfallsplanering

FastighetsägarnaUtvärdering av insamlingssystem

Sundbyberg Vatten och AvfallPlanera avfallshantering

Städer

Vårt innovativa sopsugssystem hjälper till att forma smarta och hållbara städer. Genom att minska utsläppen och tillhandahålla rena, gröna och hygieniska lösningar för både boende och kommersiella aktörer vill vi förbättra livskvaliteten i staden.

Utforska

Sjukhus och Omsorg

Vårt tvätt- och sopsugssystem skapar en säkrare och mer hygienisk sjukhusmiljö för patienter och sjukhuspersonal. Tvätt och avfall hanteras i separata delar av samma slutna system med kontaktlösa inkast för att minska korskontaminering och smittspridning.

Lär dig mer

Flygplatser

Envacs sopsugssystem på flygplaster samlar in avfall dygnet runt, årets alla dagar. Vi skapar ett rent och fräscht första intryck för resande och en säker arbetsmiljö för flygplatspersonalen. Våra system hanterar avfall i terminalbyggnader, från inkommande flyg och i flygkök av alla storlekar.

Utforska

Optisk sortering

Med nästa generations lösningar för återvinning tar Envac täten för att forma en mer hållbar framtid och cirkulär ekonomi.

Återvinning ligger varmt om hjärtat i en cirkulär ekonomi, men gamla och traditionella metoder är både utmanande och kostsamma. Däremot kan våra sorteringslösningar användas av städer i alla storlekar och minskar transport- och insamlingskostnaderna med minst 50% jämfört med konkurrerande system.

Lär dig mer

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält