Envac skapar ”smart cities”

Världens städer täcker idag två procent av jordens yta, men de står för den största delen av världens energikonsumtion och utsläpp av CO2.

Med ökande global urbanisering kommer städernas resursanvändning och klimatavtryck bli större. Därför behövs lösningar som Envacs sopsug och ReFlow-koncept för att kunna bromsa städernas klimatpåverkan.

Envac erbjuder smart och hållbar teknik för avfallshantering som märkbart förbättrar stadens livsmiljö och minskar stadens påverkan på klimatet. Systemet är robust och pålitligt och samlar in avfall 365 dagar om året. Det påverkas inte av strejker, väderförhållanden eller pandemier.

Genom att implementera våra lösningar för sopsug och vårt ReFlow-koncept, förbättras förutsättningarna för en hållbar och ren stad. Grönytor och trygga gatumiljöer stärker stadens varumärke och gör den mer attraktiv att bo och investera i.

Frigör ytor och automatisera avfallshanteringen

Envacs sopsugssytem blir en integrerad del av stadens infrastruktur, precis som vattenförsörjning, avlopp eller någon annan samhällsservice. Med en större efterfrågan efter zero waste och mer omfattande återvinning ökar även behovet av soprum och återvinningsstationer. Det gör också att den trafik av sopbilar som kommer med traditionell avfallshantering ökar.

I Envacs system slängs istället sopor och källsortering i diskreta sopinkast som töms automatiskt till den sopsug som är dold under marken. Det frigör värdefull yta och minskar behovet av sophämtning vid varje fastighet. Ytan kan användas för gröna områden, cykelbanor och promenadstråk, eller för mindre verksamheter.

Envacs sopsugssystem är helt slutet och sopinkasten kan förses med touchfree teknik. Det gör vår lösning hygienisk och säker.

Eftersom systemet är automatiskt behöver personal inte tömma soprum och återvinningsstationer manuellt. På så sätt blir arbetsmiljön bättre och säkrare med färre arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar.

Minskad trafik och minskade utsläpp

Med konventionell avfallshantering blir det mycket tung trafik i bostadsområden när sopbilar behöver hämta sopor och återvinning. Med Envacs system behövs inte det.

Våra sopinkast är anslutna till sopsugssystemet som transporterar soporna i rör under mark till slutstationen, terminalen, som kan ligga upp till 2 km från sopinkasten. I terminalen hamnar soporna i stora containrar som hämtas först när de är helt fulla. Hela processen styrs och hanteras av Envacs automationsplattform.

Envacs system hjälper till att minska trafik och utsläpp med upp till 90 procent. Systemet påverkar också antalet trafikstockningar och bullernivåer orsakade av manuell sophämtning. Envacs system är det självklara valet för att göra staden smartare, renare och mer hållbar.

Envacs sopsugssystem jämfört mot traditionell avfallshantering


Baserad på en simulering av Sweco, Sverige

Kommersiellt avfall

Butiker, kontor, restauranger och hotell drar stor fördel av att ansluta till vårt system. Det installeras också i universitetsområden, industriområden och nöjesparker. För att göra konfidentiella dokument odugliga kan en dokumentförstörare installeras.

Sparbanken Vest är en av Envacs användare från näringslivet i Bergen, Norge

AI-driven teknik

Vi samlar kontinuerligt in operativ data för att ytterligare optimera Envacsystemets prestanda. Med artificiell intelligens ser vi till att vår avfallssamling är funktionell och hållbar, vilket minskar både utsläpp och kostnader.

Läs mer

Projekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält