Projektet

Det nya avfallssystemet innebär mindre rörigt och en mycket lägre risk för skadedjur på gården – precis som att fastighetsskötare eller sophämtare inte behöver rulla tunga sopkärl runt gården.

Från insamlingsterminalen, dit soporna transporteras i underjordiska rörd, i utkanten av området kan containerbilar hämta avfallet utan att behöva köra in i själva stadsdelen.

Det begränsar lukt och buller – precis som det ökar säkerheten i området när sopbilarna inte längre behöver ta sig fram där det står parkerade bilar, cyklar och det finns lekande barn.

Sopsugen, som är den första i sitt slag i världen, gör det också enklare för de boende att sortera sitt avfall.

Normalt upptar ett miljörum med sopkärl en del av gårdens utrymme. På Bellakvarter, vilket är skapat efter de gamla brodistrikten i Köpenhamn, har man istället valt att lägga tonvikten på små trädgårdar, stigar och grönska, avsedda för lek och trivsel.

4
ton/dag

Insamlingskapacitet

5 fraktioner

Papper, pappersförpackningar/kartong, plast, mat- och restavfall

2 200 lägenheter

Vi har byggt ett helt nytt avfallssystem, från vilket avfallet sugs direkt till en uppsamlingsterminal via ett slutet rörsystem under jord. Här samlas avfallet i olika containers. När de är fyllda, transporteras de direkt till återvinning eller förbränning. Den nya sopsugsanläggningen har utvecklats så att det är lätt för invånarna att sortera i de olika fraktioner som krävs enligt lokala bestämmelser. Vi är övertygade om att anläggningen kommer att innebära en ökning av avfallssortering. Vi vet från andra bostadsområden att fler sorterar när det blir lättare att bli av med de olika fraktionerna samtidigt.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält