Smarta och rena sopinkast

Envacs sopsugssystem börjar vid inkasten där användarna slänger sopor och återvinning.

Inkasten är placerade i grupper inom 30 meter från bostadshus och kontor. För varje typ av avfall och återvinning finns det ett separat inkast. Själva källsorteringen gör användarna i hemmet, men de slipper gå till olika platser för att bli av med sopor och återvinning.

Våra inkast minskar också risken för dålig lukt och ohyra. Genom att göra det enklare att sortera och återvinna bidrar vårt sopsugssystem till den cirkulära ekonomi. 

Beröringsfria inkast för förbättrad hygien och säkerhet

Våra senaste inkast med beröringsfri öppning. Det behövs ingen fysisk kontakt med luckan, den har varken handtag och eller knappar.

Installerade i Monte del Pilar, Majadahonda, Spanien i mars 2021.

Upptäck Envacs sopsugsystem

Följ soppåsen från inkastet genom systemet.

Mindre trafik, färre utsläpp

Detta är ett klipp från “Upptäck Envacs sopsugssystem”, en jämförelse mellan Envac och traditionell avfallshantering avseende trafik och utsläpp.

Under jorden

Sopinkasten är kopplade till vår sopsug som är nedgrävd i marken. När sopinkasten är fulla, eller vid förprogrammerade tider, töms inkasten in i sopsugen. Tömningen går på några få minuter. Genom undertryck sugs soporna iväg i till slutstationen som kan placeras upp till 2 km från inkasten. På så sätt behöver inte sopbilar längre ta sig in i bostadsområden.

Så här fungerar inkasten

RFID-taggen är en del av den smarta funktionen som möjliggör datainsamling. Inkastet för kartong är en ny utveckling. Video från vår installation i Bergen, Norge.

GIFT City, Indien
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

I insamlingsstationen

Alla olika sorters avfall och återvinning transporteras i samma rör i sopsugen. När de når insamlingsstationen separeras de olika fraktionerna till olika containrar. Luften som använts för att transportera soporna renas i industriella filter innan den släpps ut.

När en container är full hämtas den upp för sluthantering. Med en hämtning istället för flera till fler olika platser, minskas tung trafik kopplad till sophantering och de utsläpp som det medför med upp till 90%. Vårt system är därför en nyckelteknik för att nå FNs hållbarhetsmål för en bättre miljö.

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Valdelasfuentes, Madrid – med solpaneler

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält