Envac bidrar

2015 antog FN de globala målen för hållbar utveckling för att skapa en mer hållbar värld till 2030. Målen täcker flera områden: Från ren luft och vatten, till att förebygga sjukdom, till att skapa ökad resiliens i stadsmiljöer och minska användandet av fossila bränslen.

Vårt system är en del av att lösa dessa utmaningar och vi bidrar till att städer, organisationer och företag kan ta sitt ansvar för att nå FNs globala mål.

Vårt bidrag

Ett av de globala målen är att förbättra hälsa och säkerhet för världens befolkning. Vår lösning bidrar till att nå målet då systemet är rent och helt slutet vilket minskar ohyra och dålig lukt. Dessutom är det mer smittsäkert. Speciellt i kombination med vår touchfree teknik.

Då vårt system hjälper till att minska trafiken i bostadsområden bidrar det till att minska risken för trafikolyckor. Vi ökar även säkerheten på sjukhus då tvätt, sopor och medicinskt avfall tas hand om mer säkert.

Genom Envacs system blir avfallshantering och återvinning till en del av den cirkulära ekonomin. Fler material kan återvinnas med vårt system och matavfall kan användas för bioenergi och biogödsel.

Med Envac som partner är det lättare att uppnå FNs mål för hållbar och mer resilient infrastruktur då vårt system fortsätter att fungera även under extrema väderförhållanden. Till exempel har vår anläggning på Roosevelt Island, NYC varit i drift sedan 1975 och fungerade även under de kraftiga snöfallen 2010 och orkanen Sandy 2012.

Vårt system går att anpassa även till känsliga stadsmiljöer. Till exempel så finns vårt system i den världsarvsskyddade trästaden i Bergen i Norge och i de gamla delarna av Barcelona och Vitoria i Spanien.

Med kontinuerlig urbanisering ökar behovet av smarta, hållbara städer. Med vårt system byts vägar ut mot miljövänlig infrastruktur som trottoarer, cykelbanor och grönområden. Kombinerat med den förbättrade luftkvalité som blir resultatet av färre sopbilar bidrar vi till att nå målen för att förbättra städernas livskvalité.

Vårt automatiska system eliminerar flera av de faror som finns med manuell avfallshantering och gör det möjligt att nå de globala målen för en säker arbetsmiljö.

Vårt sopsugsystem har en bevisad positiv effekt på klimatförändringarna/ klimat-förändringen. Vår sopsug minskar mängden soptransporter och de koldioxidutsläpp de medför med upp till 90%. Det är en av flera anledningar till att EU-kommissionen anser att sopsugsystem är bästa praxis för avfallshantering i urbana miljöer. Många av världens städer, som Singapore, Stockholm och Seoul, har valt att installera Envacs sopsugsanläggningar för att förbättra miljön.

Det här är Envac

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält