Ett mer hållbart samhälle idag och för framtiden.

Våra system för avfallshantering sorterar, samlar in och bidrar till återanvändning av avfall för att bland annat utvinna energi, återvinning, minskad belastning på deponier. Envacs högteknologiska system är bevisat effektivt och reducerar vårt klimatavtryck. Tekniken kan bana väg för en renare och mer miljövänlig utveckling i våra städer. Med automatiserad avfallshantering blir cirkulärt resursanvändande något vi kan uppleva i vardagen.

Sortera avfall – nyckeln till lyckad avfallshantering

Envacs sopsugsystem är designade för att göra det enklare för användarna att sortera och återvinna sitt avfall. 

Det kan kombineras med Envacs optiska sorteringssystem. I det använder man olikfärgade påsar, en färg för varje avfallstyp. Det skapar förutsättningar för en enklare återvinning. Systemet kan bl a samla in mat, textilier, plast, kartong, tidningar, metall, och restavfall. Påsarna läggs i ett och samma inkast till sopsugen vilket gör det enkelt och bekvämt för användarna.

Med över 1 200 Envac system och 4 miljoner användare globalt är vi stolta över att bidra till en ökad återvinning.

Läs mer om Envac Sorting

Öka kunskap och engagemang hos användarna

Vår digitala lösning, Envac ReFlow, är utformad för att underlätta för både individer och kommuner att hantera både avfall och återvinning mer effektivt och på så sätt bidra till hållbarhetsmål. Med appen ReFlow får användarna information om hur de ska sortera avfall och feedback på hur mycket de återvinner. Plattformen ger också användarna möjlighet att dela och återbruka vilket ytterligare främjar hållbarhet. Digitala informationsskyltar i fastigheternas entréer hjälper till att öka medvetenhet och deltagande från användarna genom att visa på fastighetens och områdets nivå av återvinning.

Studier gjorda av Envacs partner, LocalLife, visar att ReFlow kan leda till en minskning av restavfall med 12% och en ökning av plaståtervinning med 15%, samtidigt som det gjort användarna mer nöjda med Envacs system och med området de bor i.

Läs mer om Envac ReFlow

Envac ReFlow

Datadriven avfallshantering möjliggör hållbara beslut för smarta städer.

Avfall blir energi, drivmedel och gödsel

Genom bättre sortering kan Envacs system göra det möjligt att utvinna energi från avfall.

Det kan t ex innefatta att sortera bort det som är svårt att återvinna, och låta det gå till förbränning i ett kraftvärmeverk. Envacs system kan också användas för att samla in matavfall för produktion av biogas och gödsel.

Vårt mål
3 000

användare av appen Envac ReFlow innan årets slut 2023 och 100 000 användare till 2027.

Ökad cirkularitet med 25% fler Envacanvändare till 2025

Envac ReFlow appen förser användarna med guider för att förbättra sorteringen av återvinningsbara material och ger förslag på alternativa inkast när något inkast är fullt.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält