Renare och tystare boendemiljö

Vår sopsug transporterar avfall från bostadsområdet under jord och frigör ytor ovan mark som kan användas för parker, promenadstråk, cykelbanor och mycket annat. Det gör också att fordon kopplade till avfallshanteringen inte behöver köra i området och minskar på så sätt både trafikbuller och utsläpp med upp till 90%. Envacs system gör det möjligt att bygga smarta städer med renare och trevligare livsmiljö.

Säkrare gator och renare miljö

Envacs system är ett effektivt sätt att minska antalet sopbilar i bostadsområden. Studier visar att tack vare sopsugssystem kan mängden trafik vid gatukorsningar minskas med upp till 90% jämfört med konventionell avfallshantering vilket gör gatorna säkrare för fotgängare och cyklister. 

Med färre soptunnor i gatumiljön minskar också mängden skadedjur och lukter och ger en renare och trevligare boendemiljö.

Användarvänlighet och tillgänglighet

Vårt system är enkelt och bekvämt för användarna, till exempel genom inkast som öppnas utan beröring. Systemet utformas med fastighetsnära inkast för bekvämlighetens skull och det är i drift dygnet runt, året om.

Bibehålla historiska stadsmiljöer

I historiska stadskärnor med trånga gator och gränder är det komplicerat att använda konventionell avfallshantering med sopbilar. 

Tack vare Envacs system har man i flera fall kunnat modernisera hanteringen och samtidigt behålla k-märkta områden intakta.

Läs mer

Sjukhus och Omsorg – logistik och säkerhet

Envacs system används på sjukhus och i andra vårdmiljöer. Med vårt system prioriteras en säker miljö för patienter, personal och besökare samtidigt som det är kostnadseffektivt.

På sjukhus hanterar Envacs system vanligt sjukhusavfall och återvinning, tvätt och smittförande avfall. Lösningen omvandlar smittförande sjukhusavfall till vanligt avfall innan det lämnar sjukhuset. Det slutna systemet och de beröringsfria inkasten minimerar också spridningen av infektioner och olyckor. 

Läs mer
Vårt mål
3 000

användare av appen Envac ReFlow innan årets slut 2023 och 100 000 användare till 2027

Ökad cirkularitet med 25% fler Envacanvändare till 2025

Ökad säkerhet vid hantering av farligt avfall och linne i sjukhusmiljöer

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält