Banbrytande avfallshantering för smarta sjukhus

För att ytterligare förbättra sjukhusens sanitära förhållanden introducerar Envac ett system för hantering av smittförande sjukhusavfall, riskavfall.

Avfallet läggs i speciella påsar som slängs i ett separat inkast och transporteras i ett fristående system. I insamlingsstationen omvandlas det till ofarligt avfall, som antingen blandas med annat avfall eller förvaras i en separat behållare. Systemet desinficeras automatiskt med jämna mellanrum.Hur fungerar det?

Klicka dig fram på vår interaktiva karta för att lära dig mer.

Smittfarligt avfall samlas i ett separat, hermetiskt tillslutet rör (gult rör).Inkastlucka för avfall. Antalet inkast och deras placering definieras av sjukhusets funktioner. Grönt rör för allmänt sjukhusavfall och återvinningsmaterial samt röd för smutsigt linne.Luftintagsventil för avfalls- och linnetransportrör.Ledningsnätet går från inloppspunkterna till uppsamlingsstationen gömd bakom väggar, i tak och i servicekorridorerna.Luftintagsventil för transportröret för smittsamt avfall.Luften som transporterar material genom systemet filtreras innan den släpps ut.I uppsamlingsstationen separeras luft och material. Materialet kompakteras i containers.Systemet omvandlar det smittsamma avfallet till ofarligt avfall, som kan blandas med annat avfall eller ligga kvar i en separat behållare. För att upprätthålla sanitära förhållanden desinficeras detta system automatiskt med jämna mellanrum.Smutsiga tvättpåsar transporteras till behållare för transport till tvättstuga.Alla processer styrs automatiskt av vårt egenutvecklade Envac Automation Platform (EAP).Allt material samlas på en enda plats. Uppsamlingsstationen är vanligtvis placerad i ett tekniskt utrymme utanför sjukhusbyggnaden.


Infektionsspridningen minskar

Vid insamling av avfall, tvätt och smittförande sjukhusavfall i ett Envac sopsugssystem minskar den fysiska kontakten mellan människor och smutsigt material till ett minimum.

Avfallet och tvätten transporteras genom separata slutna rörsystem i stället för på vagnar i korridorer och hissar, vilket skapar en säkrare miljö för patienter, personal och besökare.

Det slutna systemet och de beröringsfria inkasten minimerar också spridningen av infektioner och olyckor.

Sensorer känner av vilken fraktion det är i säcken och att personalen har rätt behörighet. Luckorna öppnas och stängs automatisk.

Ett system – för flera flöden

Envacs sjukhussystem skiljer sig från vårt vanliga sopsugssystem. För att hantera utmaningarna med en ren och säker bortforsling av tvätt, avfall, återvinningsbart och nu smittförande sjukhus-/riskavfall transporteras de fyra genom separata rör men i samma system.

Inkasten kan utrustas med beröringsfri teknik som använder sensorer för åtkomst. Sensorerna känner igen om det är tvätt, avfall, återvinningsbart eller smittförande sjukhusavfall som tas om hand.

Utan fysisk kontakt med knappar, handtag eller paneler för att hantera avfallet minimeras smittspridningen.

Vårt system eliminerar behovet att transportera tvätt på vagn utanför avdelningen, vilket minimerar spridningen av bakterier samt minskar driftskostnaderna.

Kostnadseffektivt

Minskad manuell hantering av tvätt och avfall är också kostnadseffektivt. Vår sopsug minskar behovet av personal som tar hand om tvätt och avfall. Färre transporter genom sjukhusets korridorer och kulvertar minskar även slitage på sjukhusbyggnaden vilket leder till minskade underhållskostnader.

Närliggande mindre vårdinrättningar kan lämna sitt smittförande riskavfall till sjukhus med denna teknik.

En annan fördel är att när riskavfallet omvandlas till vanligt avfall blir insamlingskostnaden lägre.

Hållbarhet och sjukhusimage

För alla sjukhus är personal- och patientsäkerhet a och o, men sjukhus kan också vara en aktiv aktör för en mer hållbar framtid. Vårt system kan utformas för att hantera olika avfallsfraktioner och återvinning inom sjukhuset.

Med vårt system försvinner även manuell transport av avfall och tvätt. Det ger patienter och besökare en bättre upplevelse av sjukhuset.

Den positiva framtoning som kommer med aktivt hållbarhetsarbete och toppmodern teknik lockar både patienter och den bästa vårdpersonalen till sjukhuset.

Sopsuganläggningen hanterar tvätt, avfall, återvinningsbart och smittförande avfall från sjukhusets alla byggnader. Terminalen kan placeras med övrig teknik i logistikbyggnaden.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält