Kort om

Med en historia av att installera högprofilerade sop- och tvättsugssystem inom vårdsektorn var Envac ett naturligt val för det banbrytande Hainan Cancer Hospital.

För att supporta sjukhusets design och helhetsvärden krävde Hainan Cancer Hospital ett avfallssystem som skulle spara pengar samtidigt som sjukhusets produktivitets- och hygiennivåer stärktes.

Projektet

Envac utvecklade och installerade ett system som har kapacitet att hantera tvätt för 1 200 bäddar och allmänt avfall för patienter och en personalstyrka på 11 000 personer på sjukhusets 230 000 kvadratmeter stora yta.

I sjukhusköket har Envac installerat ett köksavfallssystem för att hantera köksavfallet.

I ett senare skede installerades även ett sopsugssystem i personalbostäderna.

Envac köksavfallssystem
Smutsvätt transporteras i separat rörnätverk
Det finns ett alltid ett inkast nära där avfallet genereras

12 ton/dag

Insamlingskapacitet

3 fraktioner

Restavfall /tvätt/ köksavfall

1 800 m transportrör

Gömda i väggar, tak och kulvertar

Resultatet

Sedan systemet togs i drift 2015 har Hainan Cancer Hospital’s Envacsystem:

Reducerat risken för spridning av infektioner. Genom att minimera risken för korskontaminering från avfallsrelaterade bakterier, både luftburna och fysiskt spridda, har Hainan Cancer Hospital avsevärt förbättrat både infektionskontroll och renhetsnivåer.

Minimerat driftskostnaderna för avfallsinsamlingen jämfört med konventionella manuella metoder genom att minska energiförbrukningen samt kunnat minska på personalen som innan behövdes för att transportera avfall och nedsmutsad tvätt runt sjukhuset.

Förbättrat arbetsmiljön och hygiennivåerna Sjukhuspersonalen behöver inte längre dra tunga vagnar runt sjukhuskorridorerna, vilket också kunde utgöra en risk för både personal, patienter och besökare

Installerat ett system som är i full drift 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och som återspeglar sjukhusets framtidsinriktade synsätt på sjukvårdsteknik

Tillfört ett mervärde för sjukhuset genom att förenkla logistiken för insamling av sjukhustvätt och avfall.

Envacsystemet löser problemen med ackumulerat avfall och säkerställer en trevlig och säker miljö för våra patienter. Läkarna arbetar i en renare miljö, och det gör också vår kökspersonal. Således är detta system oumbärligt för byggandet av miljövänliga sjukhus.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält