Kort om

Beijing 301 sjukhuset är känt som ett av de främsta bland sjukhusen i Kina. Sedan 2009 löser två Envac system insamlingen av både allmänt sjukhusavfall och tvätt. Systemen är exklusivt designade för sjukhuset. De är miljövänliga, säkra och hygieniska.

Projektet

Systemen servar byggnaderna för kirurgi och internmedicin, den nya södra byggnaden och västra sjukhuset till en yta på 228 000 kvadratmeter. Sjukhusmiljön har förbättrats avsevärt för både patienter, personal och besökare.

Resultatet

Närliggande möjlighet till att samla in och slänga både avfall och tvätt som är tillgängligt dygnet runt. Transportrören är gömda i väggar och tak. Det finns inte längre något behov av att transportera avfall och smutstvätt i hissarna som används av personal och patienter. Systemet är hermetiskt tillslutet vilket minimerar risken för korskontaminering.

35 ton avfall/dag

Restavfall

50 sopinkast

300 säckar smutstvätt
/dag

46 inkast för tvätt

2 990 m transportrör

gömda i väggar, tak och kulvertar

Envacsystemet har givit oss stora fördelar. En av dem är att vi har minskat våra arbetskraftskostnader. Det ökar effektiviteten och transporten av avfall och förbättrar sjukhuspersonalens arbetsmiljö. Systemet minskar luftföroreningarna i undersökningsrum och avdelningar.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält