Att skapa smartare och mer hållbara städer genom innovation är avgörande för vår framtid och för att vi ska kunna nå FNs hållbarhetsmål (SDG).

Hälften av jordens befolkning lever i en av världens städer. Redan idag utgör dessa städer en utmaning för klimat och miljö. Med ökad urbanisering kommer deras påverkan att bli ännu större.

Smarta städer som integrerar hållbara och resilienta lösningar kan bli en stöttepelare i en modern, cirkulär ekonomi. Automatisk, datadriven och smart avfallshantering är infrastruktur som bidrar till att möta dessa utmaningar.

Läs om smart sopsug i Norra Djurgårdsstaden

Framtidens avfallshantering för smarta städer

Ända sedan tidigt 60-tal då Envac uppfann sopsugtekniken har vi utvecklat smarta och innovativa lösningar. I den här videon berättar Niklas Forestier, System Manager på Envac Group, hur vårt system fyller en nyckelfunktion i den smarta staden.

Datadriven analys av stadens infrastruktur

I smarta städer är ekonomisk nytta och hållbarhet tätt länkat med användande av big data och artificiell intelligens.

Genom att analysera data från stadens infrastruktur, som vatten, elektricitet, transporter och avfallshantering kan nya, smarta lösningar tas fram. Innovationer som gör att resurser används mer effektivt och hållbart.

Med Envacs sopsugssystem samlas data om användning och kapacitet in dygnet runt, året om. Informationen används för att optimera systemets prestanda. Men den kan också användas för att sprida information till den smarta stadens invånare, systemägare och andra intressenter.

Läs om vårt koncept Envac ReFlow

Frigör utrymme

I takt med att städerna blir allt mer tätbebyggda och tätbefolkade ökar behovet av grönytor. Dels gör det den smarta staden mer resilient och dels så upplevs dessa gröna lungor positivt av boende och besökare. I den smarta staden flyttar vi avfallshanteringen under jord så att folk, barn och cyklar får mer utrymme ovan jord. Envacs sopsugssystem ersätter infrastruktur för sopbilar och stora återvinningsstationer med smarta och smidiga sopinkast.

Återanvända och återvinna avfall

Smarta städer är designade så att de använder samma resurser om och om igen så länge det går. Det gör att återvinning måste vara lätt och tillgängligt. Det som inte går att återvinna används istället i energiproduktion eller för kompostering. Vårt sopsugssystem är enkelt att använda och hanterar många olika typer av återvinning. Det som inte går att återvinna används effektivt för elproduktion, fjärrvärme eller kompostering.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält