GDPR

Personuppgifter

När du kontaktar Envac, t.ex. via epost, samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Om du har frågor gällande hur vi arbetar med integritets- och dataskydd, kontakta oss via e-post till info@envac.se eller gdpr@envac.se

Om ditt ärende riktar sig till ett av Envacs lokala kontor vidarebefordrar ditt mail till rätt mottagare. Om du önskar att kontakta det lokala kontoret, så finner du all kontaktinformation till samtliga kontor på vår hemsida. Information lagras i vårt register så länge frågan är aktiv. När ärendet är besvarat så raderas informationen skyndsamt.

GDPR – General Data Protection Regulation

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som trädde i kraft 25:e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Läs vår Integritetspolicy

2021-01-28

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält