Vägen till en klimatneutral verksamhet

Vi arbetar för att uppnå klimatneutralitet genom att optimera energianvändningen i både våra system och i vår egen drift. Där det är möjligt använder vi även förnybar el. Utredningar visar att vårt system har 90% lägre klimatpåverkan än konventionella system. Med hjälp av den senaste tekniken har vi förbättrat energianvändningen i befintliga system med upp till 50% under de senaste tio åren.

Energieffektiv avfallshantering

Vi arbetar med att ständigt förbättra energianvändningen i våra system. Genom att modernisera befintliga anläggningar har vi minskat mängden energi per ton som vårt system använder med upp till 50% de senaste tio åren. Med modernisering kan vi uppnå en effektivitet på 50 kWh/ton med alla våra nya system globalt och därmed minska vår energianvändning.

Envacs energieffektiva lösningar

Envac Automation Platform (EAP) använder maskininlärning så systemen över tid lär sig t ex att optimera energiförbrukning och hantera enklare driftstopp utan att servicepersonal är på plats.

EAP kan också användas så att systemet lägger sin aktivitet till perioder med lägre elförbrukning vilket ytterligare sänker driftskostnaden samtidigt som systemet avlastar elnätet.

Läs mer

Mot klimatneutralitet

Som en del av vårt klimatansvar prioriterar vi användningen av förnybara energikällor för att driva våra system, speciellt i Sverige. Vår systemoptimering är energieffektiv och ett steg mot att nå klimatneutralitet.

Livscykelanalys

Från 2023 använder vi nyckeltal (KPI) för att mäta både kvantitativa och kvalitativa aspekter av hur våra system påverkar miljön. 

Dessutom kommer införandet av en global livscykelanalys (LCA) ge oss en djupare förståelse för vilka områden vi bör fokusera på för att uppnå klimatneutralitet i framtiden.

<50 kWh

förbrukning per ton, möjligheten finns för alla våra nya system globalt

Koldioxidneutral verksamhet till 2030

3 000 användare av appen ReFlow till slutet av 2023 och 100 000 användare till 2027

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält