Sopsugssystem är den smarta lösningen för storkök, cateringanläggningar och flygplatser. Genom att integrera avfallsinkast på nyckelplatser i köket reducerar vårt system korskontaminering till ett absolut minimum. Kökssystemet hanterar matavfall vid tillredning samt förpackningar och rester vid disk.

Envacs sopsugssystem hanterar både vått och torrt avfall, i påsar eller löst. Avfallet transporteras från matberedning och disk till insamlingsstationen i ett rostfritt rörsystem placerat i byggnadens väggar och tak. I insamlingsstation separeras avfallet i olika containrar.

Det hermetiskt slutna sopsugssystemet klarar branschens strikta hygienkrav, HACCP.

Med vårt sopsugssystem blir det lättare för flygplatsernas cateringanläggningar att återvinna mer. Matavfall sorteras lätt för att användas till produktion av biogas eller kompostering. Helt enkelt mer hållbart!

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält