Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhet har blivit en viktig fråga idag. Som företag är vi ansvariga för att agera ansvarsfullt och minimera vår negativa miljöpåverkan. Envac åtar sig att möta dessa förväntningar och krav. Företaget fokuserar på att förbereda sig för kommande EU-regleringar och uppdaterar sin hållbarhetsstrategi. Denna rapport ger en översikt över Envacs huvudsakliga aktiviteter och prestationer under 2023.

Ladda ner Envacs Hållbarhetsrapport 2023

Kvalitet i vardagen

Systemet är mycket effektivt och kostnadseffektivt, kräver minimalt underhåll och minskar behovet av deponiområden. Det fungerar tyst och utan synliga spår, vilket säkerställer att stadsmiljön förblir ren och fri från osköna avfallshanteringsanläggningar.

Läs mer

Minimerar utsläpp

Systemet minskar utsläppen kopplade till avfallshantering genom att förbättra driftseffektiviteten och optimera energiförbrukningen med hjälp av automatisering och sensorstyrd teknik som kan styras på distans. Nivåsensorerna aktiveras endast när systemet är fullt, vilket optimerar utrymmet och säkerställer periodisk insamling. Detta minskar behovet av trafikrörelser, vilket bidrar till utsläpp i stadsmiljön.

Läs mer

Cirkulär resursanvändning

Systemet är utformat för att sortera, samla in och återanvända avfall för ändamål såsom återvinning och avfallsförbränning, vilket hjälper till att minska belastningen på deponier. Tekniken har visat sig vara mycket effektiv och har potential att markant minska vårt koldioxidavtryck. Vår digitala lösning, ReFlow, har skapats för att hjälpa individer och kommuner att hantera avfall mer effektivt samtidigt som de bidrar till bredare hållbarhetsmål.

Läs mer

Företagsansvar

På Envac är vi dedikerade till att säkerställa att våra anställda och externa partners arbetar ansvarsfullt. Guidade av våra principer för företagets styrning strävar vi efter att bedriva affärer på ett rättvist och etiskt sätt, se till att våra leverantörer följer alla affärsetiska standarder och tillhandahålla säkra arbetsförhållanden för arbetare i hela värdekedjan. Vi är också väl på väg att bidra till vår moderkoncerns rapportering i enlighet med EU:s nya standard för hållbarhetsrapportering, ESRS, och att följa CSRD, den mest ambitiösa hållbarhetsrapportdirektivet som någonsin antagits i EU.

Läs mer

Områden som påverkas – Envacs globala data

Det är dags att minska de negativa effekterna och se på avfallshantering
som en del av en hållbar stadsutveckling.

15%

av sjukhusavfallet är farligt

91%

av plastavfallet återvinns inte varje år

1 miljard

måltider med ätbar mat slängs varje dag

100 ton

koldioxidutsläpp per dieseldrivna sophämtningsfordon i USA per år

32%

av icke-dödliga arbetsskador med förlorad arbetstid i Storbritannien beror på manuell avfallshantering

Förstudie, Trondheim

Trondheim’s hållbara stadsutvecklingsplanering kräver åtgärder för säkerhet, effektivitet och platsbesparing. Med en innovativ avfallsinsamlingsplan på plats kommer ett automatiskt avfallsinsamlingssystem att stödja deras primära mål genom att hålla stora sopbilar borta från bostadsområden, spara värdefull plats, öka säkerheten och minska miljöpåverkan.

Läs mer

Tackling Food Waste, South Korea’s success story

South Korea has made significant progress in tackling its food waste problem in recent years. In 2013, the country introduced a mandatory food waste recycling program, which requires households to separate their food waste from other types of garbage and dispose of it in designated bins. The waste is then collected and processed into biomass, compost or animal feed. The policy has effectively reduced the amount of food waste generated in the country.

Read more

Proof Concept, Expo Park, Lisbon, Portugal

As the system celebrates its 25th anniversary this year, it is worth noting the positive environmental outcomes it has yielded. The Expo Park system is a successful example of improving the quality of urban life while preserving the environment. The system has supported urban planning and management by eliminating heavy-duty collection vehicles and bulky waste storage containers on the streets.

Read more

Elevating soiled linen safety protocols in healthcare

The conversation surrounding waste management, particularly in healthcare, is multifaceted and challenging. However, by recognising the inherent risks associated with manual waste handling and embracing strategic, technology-driven solutions for soiled linen management, it’s possible to mitigate these hazards comprehensively. As industries and healthcare facilities adapt to these advanced methodologies, the vision for a safer, more sustainable future in waste management becomes increasingly attainable. See statistics and results!

Read more

R&D resulted in improved recycling in the Barking Project in the UK

Envac has introduced the UK’s first residential cardboard shredder at Barking Riverside, one of Europe’s largest housing developments. Groundbreaking system allows residents from approximately 2,000 homes to manage large volumes of cardboard waste sustainably. The initiative is set to prevent around 105 tonnes of cardboard from ending up in landfills annually.

Read more

New possibilities for modernisation in Barcelona in 2023

In Barcelona, the first system was installed in the Olympic Village in 1992. Envac Spain is currently upgrading 221 automated waste collection inlets across central areas of Barcelona. The Gyro model has been chosen to replace the old system due to its wider opening diameter and more ergonomic design, which were made possible through years of research and development. The new system also has real-time data collection capabilities, allowing operators and owners to have high-improved usability and availability for end users.

Read more
Vårt företags hållbarhetsinsatser är nära kopplade till FN:s hållbara utvecklingsmål och har lett till betydande förbättringar av livskvaliteten i Norge, minskat matavfall i Sydkorea, sänkta utsläpp i Portugal och globalt under 2023. Våra lösningar främjar ansvarsfull avfallshantering, vattenkonservering, energieffektivitet och minskade transportutsläpp, vilket är avgörande för att driva de beteendeförändringar som krävs för att uppnå dessa mål.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält