Storlek och säkerhet som utmanar

Flygplatsen är en komplex miljö med stora mängder människor som förflyttar sig under begränsad tid. Det är också en plats med högt ställda krav på säkerhet. Envacs kostnadseffektiva och säkra sopsugssystem för avfallshantering gör det möjligt att hantera de enorma logistiska utmaningarna alla flygplatser har.

Avfallssäckar från inkommande flyg transporteras säkert bort i systemet  redan vid gaten eller direkt på rampen. Säckarna behöver inte passera tull- eller säkerhetsområdet på vagnar och behöver därför inte hanteras av tull eller säkerhetspersonal.

Våra smarta sopinkast kan placeras med jämna intervaller vid gaterna och i avgång- och ankomsthallar. Sopinkasten är kopplade till vårt helt slutna sopsugssystem som byggs in i flygplatsens väggar, tak och golv. Sopsugen transporterar allt avfall till en central insamlingsstation i flygplatsområdets utkant.

Det är också möjligt att koppla flygplatsens papperskorgar till systemet. På så sätt kan den manuella hanteringen minskas ytterligare.


Ökad hållbarhet och minskade kostnader

Vårt sopsugssystem förbättrar inte bara miljön för resenärer och flygplatspersonal. Det är också ett sätt att minska flygplatsens klimatpåverkan. Det möjliggör en hög ranking i Airport Carbon Accreditation. Traditionell avfallshantering sköts till stor del av marktransporter med fossila drivmedel med all den negativa miljöpåverkan det innebär.

Vårt system gör det möjligt att öka återvinningen från flygplatsens cateringkök och den stora mängd matavfall de genererar. Istället för att hamna i soporna kan matavfallet användas till biogasproduktion eller kompostering.

Envacs
Kökssystem

Avfallshantering i stora industriella kök, t ex cateringanläggningar på flygplatser, är en ordentlig utmaning. Hygienkraven är extremt högt ställda. Den fuktiga och varma miljön är en idealisk grogrund för korskontaminering. Tempot är mycket högt och verksamheten ofta i drift 24/7.

Envacs system är slutet, hygieniskt och robust. Dessutom underlättar det återvinning av t ex de stora mängderna matavfall.

Utforska

Projekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält