Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden (NDS), eller Stockholm Royal Seaport, är ett av de största utvecklingsprojekten i Europa. Tidigare industrimiljöer omvandlas till levande stadsmiljöer med helhetslösningar som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

2030 förväntas NDS omfatta minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser – som alla kommer att anslutas till Envacs sopsugssystem. Systemet är en av många innovativa miljötekniker i områdets miljöprofil.

Envac valdes som leverantör av sopsugssystemet för att dela med sig av sin expertis som uppnåtts bland annat genom att vara en del av Hammarby Sjöstads stadsutveckling med hög miljöprofil.

Med ambitiösa mål fokuserade på effektiv resurshantering och att leverera en övergripande struktur som stöder flera ekosystem krävdes högsta standard. När det gällde avfallsinsamlingen skulle den vara användarvänlig, funktionell och hållbar.

Med både sopinkast och självtömmande papperskorgar utplacerade över hela området har Envac säkerställt att avfall alltid på ett enkelt sätt kan slängas och snabbt transporteras till områdets sopsugsterminal.

Sopsugsterminalen, som är placerad i ett bergrum, är projekterad för bästa möjliga hållbarhet. Införandet av en värmeväxlare i stationen gör att värme som genereras från systemet kan ledas tillbaka in i terminalen.

Ett vägningssystem används för containrarna för att säkerställa en maximal fyllnadsgrad innan de töms.

Det finns inget behov av manuell insamling eller transport av hushållsavfall i bostadsområdet. Trafiken med insamlingsfordon har minskat med 90%, vilket skapat en säkrare boendemiljö.

10 ton avfall/dag

i kapacitet

4 fraktioner

Papper, Plastförpackningar, Restavfall och Skräp från allmänna papperskorgar

400 inkast

behändigt placerade för enkel åtkomst

55% färre stopp

i inkasten tack vare ReFlow

100 papperskorgar

självtömmande i publika områden

90% minskning

av tung avfallshanteringstrafik

Vi introducerar Envac ReFlow

Envac ReFlow är en innovativ digital lösning som kompletterar Envacs pneumatiska avfallssystem och hjälper städer att uppnå sina klimat- och återvinningsmål. Det primära målet är att ta itu med miljöutmaningen direkt.

Med ReFlow har slutanvändarna enkelt möjlighet att bidra till de tre R:en för Reduce (minskning av avfall), Reuse (återanvändning) och Recycle (återvinning).

Lösningen utvecklades i samarbete med ledande experter från samhälls- och beteendevetenskap, vilket gör det till ett genuint genomtänkt och effektivt verktyg. Envacs datadrivna system kan visualisera avfallsflöden och utbilda slutanvändare, vilket säkerställer deras engagemang för en hållbar framtid.

ReFlow förbättrar prestandan hos sopsugssystemet genom att ge vägledning om alternativa inkast och göra det möjligt för slutanvändare att rapportera fel. Genom att analysera dessa rapporter har det smarta systemet potential att lösa problemen automatiskt, vilket minskar behovet av manuellt underhåll och ger en sömlös användarupplevelse.

Guiderna som tillhandahålls av plattformen är utformade för att göra återvinningen enkel och användarvänlig, vilket resulterar i en mer effektiv och kostnadseffektiv återvinningsprocess.

Användarna får också feedback om sina återvinningsvanor och hur de bidrar till stadens miljömål. Plattformen kan visas på byggnads- eller lägenhetsskärmar som visar relevant information anpassad efter användarens plats, vilket gör återvinningen smidigare.

ReFlow har introducerat avfallsbranschens första smarta mätare någonsin. Smarta mätare har revolutionerat energisektorn med deras förmåga att hantera energinäten mer effektivt och involvera medborgare och prosumenter. Med ReFlows smarta mätare kan avfallsbranschen genomgå samma förvandling och förbättra sin verksamhet.

Läs mer om det Världsunika forskningsprojektet som nu pågår i Norra Djurgårdsstaden som resulterat i Envac ReFlow.

Datainsamling för bästa miljöprestanda

Genom Envac ReFlow samlas det in data om hur systemet används. Sopinkasten öppnas med en RFID tag och systemet registrerar när, var, hur mycket och vilken typ av avfall som slängs.

Uppgifterna används för att ge feedback till användarna av systemet om återvinningsgrad och kvalitet. Samt till systemägarna om t ex operativ optimering, inte minst när det gäller energiförbrukning.

Dessutom tillåter inkastens QR-koder gäster eller användare utan appen att rapportera fel.

Läs mer om Envac ReFlow

Bästa hållbara stadsprojekt

Stockholm och Norra Djurgårdsstaden vann pris för Bästa Hållbara Stadsutvecklingsprojekt i kategorin ”Hållbara samhällen”, som delades ut vid FN: s klimatkonferens i Paris 2015 av C40 Cities Climate Leadership Group – ett nätverk som förbinder mer än 80 av världens megastäder.

De olika innovationerna och projekten inom Norra Djurgårdsstaden har även belönats med ROT-priset och Landskapsarkitekturpriset.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden, foto från Stockholms Stad
Norra Djurgårdsstaden, foto från Stockholms Stad

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält