Bakgrund & översikt

St. Olavs sjukhus i Trondheim har en yta på 206 600 kvadratmeter och mer än 8 600 anställda. Sjukhuset grundades 1901 och hade initialt bara sju byggnader, men det har genomgått betydande uppgraderingar och omvandlingar under de senaste tre decennierna. Sjukhuset genomgick ett omfattande ombyggnadsprojekt, vilket resulterade i nya byggnader och anläggningar. Det nya sjukhuset har över 900 bäddar och har infört flera innovativa åtgärder för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig avfallshantering.

AUTOMATISK AVFALLSHANTERING PÅ SJUKHUSET

En av de mest anmärkningsvärda åtgärder som sjukhuset har vidtagit är installationen av Envacs automatiska avfallshanteringssystem. Systemet är utformat för att samla in fyra olika avfallssorter: papper, konfidentiellt papper, restavfall och plast.

Det krävs bara ett inkast för alla fyra fraktioner, som är anslutet till ett underjordiskt rörnätverk och automatiskt sorterar avfallet i separata behållare. Systemet, även känt som Sortera-mera, erbjuder en hög servicenivå samtidigt som det uppfyller sjukhusets strikta krav på hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Inkasten med skärmar på varje våningsplan har fyra olika alternativ. Detta hjälper till att kontrollera vilken typ av avfall som hamnar i motsvarande behållare i slutet av rörnätverket.

När en användare väljer ett alternativ för den valda typen av avfall, använder systemet lufttryck för att transportera avfallet till insamlingsstationen. Därefter dirigeras det till rätt avfallsbehållare. Systemet är också anslutet till Øya Helsehus, ett 20 000 kvadratmeter stort vårdhem för särskilda behov och äldre. Läs mer om St Olav sjukhus.

Automatisk avfallshantering: Omvandlingen av St Olavs sjukhus

206 000 kvm

sjukhusets totala yta

900 bäddar

för patienter

1 800 ton

avfall samlas in per år

120 inkast

med pekskärm och sensor

3 000 meter

underjordiskt rörnätverk

4 fraktioner

papper, konfidentiellt papper, restavfall och plast

Om Sortera-mera

Sortera-mera är en mekanism utvecklad av Envac för hantering av upp till fyra olika avfallsfraktioner. Sortera-mera är installerad längst ned i ett vertikalt avfallsschakt och fungerar som en flerförgrenare och en mellanlagring.

Huvudkomponenter:

  • Avfallshanteringssystemet har inkastdörrar med en panel med knappar ovanför. Dessa kontroller gör det möjligt för användaren att välja vilken typ av avfall som ska kastas.
  • Det finns fyra ventiler, en för varje typ av avfall: papper, konfidentiellt papper, restavfall och plast.
  • En pneumatisk mekanism aktiveras av kontrollerna som är placerade ovanpå inkastdörren.
  • Systemet omfattar också lagringssektioner, som töms med hjälp av lufttryck när de är fulla. Aktivering av systemet är sensorbaserad.
Läs mer
Sjukhuset är lättare att underhålla, rengöra och hålla rent. Avfallshanteringssystemet är utformat för att inte sprida några bakterier vilket också resulterar i en obefintlig lukt från avfallet på sjukhusavdelningar, korridorer och insamlingsstationer. Systemet kan hantera stora mängder avfall och kräver mindre arbetskraft för avfallshantering.

Moderniseringsplan för framtidsdrivna sjukhus

Sjukhussystemet har en lång livscykel men i en ständigt föränderlig och dynamisk miljö föreslår Envac modernisering med följande förbättringar:

  • Energieffektivitet: Envac Automation Platform (EAP 4.0 eller senare) kan reducera elkonsumtionen med ca 15%.
  • Systemförbättringar: förbereda den mekaniska infrastrukturen för att möta framtida utmaningar och förbättra kostnadseffektiviteten. Genom att integrera artificiell intelligens och analysera data kommer maximal effektivitet att uppnås i insamlingsprocessen.
  • Lägga till en ny avfallsfraktion: som t ex matavfall.
  • Det automatiska avfallshanteringssystemet fungerar genom ett 40 km långt underjordiskt rörnätverk som transporterar avfallet med hjälp av en luftström till en terminal vilket gör lösningen säker, motståndskraftig och hygienisk.

St Olavs sjukhus

Trondheim, Norge

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält