Insights

Smart City

Effektiv avfallshantering på sjukhus med Sortera-mera

Sjukhus söker konstant efter innovativa lösningar för att effektivisera verksamheten och förbättra patientvården. En sådan banbrytande innovation är Envacs Sortera-mera system.


Sortera-mera systemet är en del av det automatiska avfallsinsamlingssystemet på St Olav sjukhus, Norge

I vårdens ständigt föränderliga värld, söker sjukhus konstant efter innovativa lösningar för att effektivisera verksamheten och förbättra patientvården. En sådan banbrytande innovation är Envacs Sortera-mera system, som kan förändra sjukhusens avfallshantering.
Implementeringen av Sortera-mera lösningen integrerad med det automatiska avfallshanteringssystemet vid St Olavs sjukhus i Trondheim, Norge, har visat sin kapacitet att möjliggöra smidig drift och oavbruten patientvård.

Sortera-mera lösningen är ett effektivt avfallshanteringssystem som hanterar flera viktiga utmaningar som vårdinrättningar står inför, inklusive effektiv användning av både vertikalt och horisontellt utrymme, automatisering av avfalls- och återvinningshantering och förhindrande av spridning av bakterier. Ett sjukhus kan erhålla många fördelar genom att automatisera sortering och transport av avfall och återvinningsbart material. Från förbättrad patientvård och personaleffektivitet till förbättrad infektionskontroll och hållbarhet.

Så här fungerar det

Sortera-mera, integrerat med ett automatiskt avfallsinsamlingssystem, tillåter sjukhus att hantera upp till fyra olika avfallsfraktioner – papper, konfidentiellt papper, restavfall och plast genom bara ett schakt. Längst ner på ett vertikalt avfallsschakt är Sortera-mera, en avledare och en mellanlagringsenhet, installerad. Den sorterar och lagrar de olika avfallsfraktionerna.

Systemet har en användarvänlig kontrollpanel med knappar som gör det enkelt för personalen att välja rätt avfallstyp när de ska slänga soporna. En pneumatisk mekanism, aktiverad av kontrollerna, öppnar de motsvarande ventilerna i följd, vilket gör att avfallet kan evakueras från schakten och transporteras till uppsamlingsstationen.

Optimera användningen av hissar och förhindra spridning av bakterier

Det slutna rörsystemet för avfallstransporter minskar avsevärt belastningen på hissarna. Genom att separera avfallstransporter från där människor rör sig hjälper Sortera-mera lösningen sjukhus att upprätthålla ett smidigt och effektivt flöde i hela anläggningen.
Detta system minskar betydligt risken för korskontaminering och förhindrar spridning av skadliga bakterier och infektioner, vilket säkerställer en säkrare miljö för både patienter, personal och besökare.

Vår Sortera-mera lösning och det automatiserade avfallshanteringssystemet spelar en viktig roll i förflyttningen av avfall. Det minimerar den manuella hanteringen av smutsiga och förorenade fraktioner. Genom att ta itu med de grundläggande orsakerna till smittspridning gör vi det möjligt för vårdinrättningar att skapa en säkrare miljö för patienter samt öka vårdkvaliteten.

Genom att implementera Sortera-mera lösningen integrerat med det automatiska avfallshanteringssystemet samt optimera sjukhusets logistiska processer kan de bästa resultaten uppnås. Sortera-mera systemet säkerställer också en effektiv förflyttning av material och avfall, vilket gör det möjligt för sjukhuset att upprätthålla ett smidigt flöde och prioritera patienternas välbefinnande.

Sortera-mera lösningarna på St Olavs sjukhus, Norge

Sjukhuset genomgick ett omfattande ombyggnadsprojekt, vilket resulterade i uppförandet av nya byggnader och anläggningar över ett stort område. Det nya sjukhuset har över 900 bäddar och har infört flera innovativa åtgärder för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig avfallsinsamling.

En av de mest betydande åtgärderna som sjukhuset har gjort är installationen av Envacs automatiska avfallsinsamlingssystem. Systemet är utformat för att samla in fyra olika avfallsfraktioner: papper, konfidentiellt papper, restavfall och plast.

Läs mer

Effektivisering av logistiken: Balansera manuellt arbete och effektivitet hos AGV (automatiska guidningsfordon)

Den manuella insamlingen och transporten av avfall och återvinningsmaterial kan vara arbetsintensiv och tidskrävande. Genom att automatisera denna process kan sjukhus frigöra värdefulla resurser och säkerställa konsekvent och pålitlig avfallshantering, oavsett dag eller tid. Sortera-mera lösningar kan också hjälpa till att minska det utrymme som krävs för förvaring av avfalls- och återvinningskärl, vilket ytterligare optimerar användningen av sjukhusets faciliteter.

Sjukhus kan förbättra sin verksamhet genom att kombinera Envac-systemen med Automated Guided Vehicles (AGVs). Envac-systemen kan hantera restavfall, infektiöst avfall, återvinningsmaterial och smutstvätt. Samtidigt är AGVs idealiska för att transportera rena föremål, såsom sjukhusmaterial, rena textilier och till och med mat.

På detta sätt bidrar vi till en effektiv logistikkedja totalt sett. AGV:er har sin plats inom denna kedja, men manuellt arbete är också ett hållbart alternativ i specifika scenarier.
Genom att optimera Envacs sjukhuslösningar frigör vi betydande kapacitet och utrymme, vilket gör att AGV:erna kan operera mer effektivt. Detta kan i sin tur leda till färre kollisioner och en avsevärd minskning av kritiska peaktimmar inom det övergripande logistiksystemet. Envac strävar efter att leverera utmärkt effektivitet och pålitlighet till våra kunder genom att använda våra innovativa teknologier och expertis. Med sin robusta design och högkvalitativa komponenter är Sortera-mera ett lysande exempel på hur innovativa lösningar kan omvandla avfallshanteringen inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Ett system för avfallshantering

Att bygga smarta sjukhus

Gå till sidan

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält