Kort om

Redan 1973 installerades ett sopsugssystem på sjukhuset. Detta har eliminerat behovet av att transportera avfall på vagnar genom sjukhusets korridorer, hissar och kulvertar. Det slutna systemet minimerar också spridningen av infektioner och olyckor.

Envac systemet skapar en mer hygienisk miljö för både personal, patienter och besökare samtidigt som driftskostnaderna minskar.

Sopsugssystemet transporterar det brännbara avfallet i säckar från inkasten på vårdplanen i respektive hus till en gemensam container med komprimator i sopsugsterminalen.

Styrsystemet som övervakar och styr systemets utrustning kan fjärrstyras dels från annan plats på sjukhuset men även från Envacs kontor i Stockholm.

Nuvarande mängd avfall i sopsugssystemet är komprimerat ca 2 600 m3/år vilket motsvarar ca 1,7 ton/dag. Containern töms 2 gånger/vecka.

1,7 ton/dag

Insamlingskapacitet

1 fraktion

Restavfall

7 Inkast

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält