Om projektet Ersta sjukhus

Ersta Sjukhus hör till Ersta diakoni och den äldsta delen av sjukhusverksamheten startades redan 1864. Ersta sjukhus består av flera byggnader och är placerat på Folkungagatan på Södermalm i Stockholm. Sjukhusområdet sträcker sig ner till Folkungagatan i syd och fram till Erstagatan i öst.

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. På sjukhuset erbjuds specialiserad sjukvård men även patientnära forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Den nya delen av sjukhuset öppnades 2023, har entré mot Folkungagatan och uppgår till cirka 23 000 m². I byggnaden ryms apotek och café i bottenvåningen, underjordiskt garage, logistikcentral i källare, vårdplatser samt matsal högst upp och flera takterasser.

Lokalerna är ljusa och moderna och speglar nutiden genom exempelvis bänkar av återvunnet trä och konstinstallationer runtom på våningarna.

För att optimera internlogistiken på sjukhuset så valde Ersta sjukhus att låta Envac installera rörtransport för både avfall och tvätt.

På varje våning finns 2+2 inkastluckor som via schakt leder ner i källaren där avfallet sugs in i en container respektive fördelas i tvättvagnar. På respektive våning är inkasten kompletterade med miljörum som låter personalen lämna övriga (mindre och sorterade) avfallsfraktioner i kärl eller säckar.

Arkitekter för byggnaden är: Tengbom, Emma Olbers Design, Nyréns arkitektkontor, RATIO.

Utforska Envacs lösningar för sjukhus, äldreboenden och vårdbyggnader.2 fraktioner

restavfall & tvätt

32 inkast

2+2 inkast för restavfall & tvätt
på varje våning

23 000 m² BTA

nya, flexibla lokaler för modern vård

125 ton/år

i dimensionerad kapacitet för restavfall

Ersta sjukhus är ett bra exempel på hur
sopsugssystem kan säkerställa en effektiv och
säker hantering av avfall och tvätt i kombination
med väl genomtänkta lösningar för övrig
internlogistik. Patienter, personal och besökare
slipper dela korridor och hissar med avfall och
smutstvätt vilket också minskar smittspridning!

Prisregn över Ersta sjukhus

Sjukhusets nybyggnation har fått mycket uppmärksamhet och är vinnare av både Årets Stockholmsbyggnad 2024 samt
Monocle Design Awards, kategori Best Healthcare 2024.

Usikt över takterass och Norra Sofia från övre takterass. Foto: Envac
Inkast för restavfall. Foto: Envac
Takterass. Foto: Envac
Den vackra och luftiga entrén. Foto. Envac

Projekt

Vårt innovativa avfallsinsamlingssystem hjälper till att forma smarta och hållbara städer. Genom att minska utsläppen och tillhandahålla rena, gröna och hygieniska avfallsinkast för både invånare och kommersiella aktörer vill vi förbättra livskvaliteten i staden.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält