Bakgrund

Expo Park (Parque das Nações) grundades 1998 för världsutställningen i Lissabon. Efter evenemanget förvandlades det till ett modernt affärs- och bostadsområde. Temat var ”The Oceans, a Heritage for the Future” för att hedra 500 år av portugisiska upptäckter. Över 10 miljoner besökare deltog i utställningen som var öppen i 132 dagar och visade 143 länder och organisationer.

Expo Park 1998 hölls i ett 5 kilometer brett område som täcker 50 hektar i Lissabons östra ände, längs floden Tejo. Området användes tidigare under 1942 som en hamn, men hade då blivit en industripark som orsakade föroreningar och förstörelse. Expo Park för världsutställningen 1998 byggdes från grunden, inklusive en ny bro, en ny linje för Lissabons tunnelbana och en ny multimodal huvudterminal för att stödja planen för hållbar urbanisering. Vasco da Gama-bron, då den längsta bron i Europa, byggdes också under denna tid.

25 år av ambitiös avfallshantering och engagemang

214 ton

minsknings av koldioxidutsläpp

40 000 bostäder

utan behov av tung avfallstrafik

241 000 ton

avfall insamlat från över 1500 inkast

15 ton

kväveoxid eliminerat

53 ton

kolmonoxid eliminerat

40 km

underjordiska rörsystem

2 fraktioner

restavfall och förpackningar (plast och papper)

En ny sorts avfallsinsamling på Expo Park

Envacs system på Expo Park i Lissabon är ett underjordiskt automatiserat avfallsinsamlings-system som använder ett stort nätverk av rör för att transportera avfall från olika platser i området till en central uppsamlingsstation. Systemet implementerades 1998 som en del av infrastrukturen för Expo ’98 och har sedan dess utökats och moderniserats för att tillgodose områdets växande behov. Det använder vakuumteknik för att transportera avfall, vilket eliminerar behovet av traditionella sopbilar för att samla in avfall från enskilda kärl.

Systemet har flera fördelar, inklusive minskad buller, renare gator och förbättrad hygien. Det minskar också koldioxidavtrycket som vanligtvis förknippas med avfallsinsamling, vilket eliminerar behovet av tunga fossilbränsledrivna sopbilar att resa genom området.

Avfallslösningar för städer

”Envac-systemet har varit i drift i en halv miljon timmar och är tillgängligt 24/7. Den framgångsrika installationen och driften av det fjädrande avfallsinsamlingssystemet på Expo Park i Lissabon under de senaste 25 åren är ett bevis på vikten av att bevara miljön och förbättra livskvaliteten i stadsområden.”

Service Director, Envac Region EMEA

Expo Park-systemet har förbättrat stadslivet samtidigt som miljön bevarats i 25 år

  • Systemet har stöttat stadsplanering och förvaltning genom att eliminera tunga insamlingsfordon och förvaringscontainrar för skrymmande avfall på gatorna.
  • Ur ett miljöperspektiv har systemet förhindrat cirka 8 ton koldioxidutsläpp per år, vilket motsvarar 1 175 simbassänger av olympisk storlek, under de senaste 25 åren.
  • Dessutom har det eliminerat växthusgaser (GHG) såsom; 15 ton kväveoxid och 53 ton kolmonoxid över tiden.
  • Det automatiska avfallsinsamlingssystemet fungerar genom ett 40 km underjordiskt rörnät som transporterar avfall med hjälp av en luftström till en konsolideringsanläggning, vilket gör lösningen säker, motståndskraftig och hygienisk.

Under loppet av 25 år har det blivit en världsomspännande symbol för betydelsen av att bevara miljön och förbättra livskvaliteten i stadsområden. Vi är stolta över att veta att initiativ som detta har hjälpt Lissabon framträda som en av världsstad med unika egenskaper.

25 år av automatisk avfallsinsamling i Expo Park

Från JF Parque das Nações (Parish Council of Lisbon)


Jämförelse av utsläpp på 25 år

Jämförelse av utsläpp av gasformiga föroreningar i luft mellan automatisk sophämtning och traditionell sophämtning från 1998 till 2022.

Automatisk avfallsinsamling Traditionell avfallsinsamling
CO2-utsläpp (ton) 17.87 232.06
NOx-utsläpp (ton) 1.19 15.47
CO-utsläpp (ton) 4.47 58.02

Nästa 25 år…

Expo Parks Automatiska Avfallshanteringssystem (AWCS – Automated Waste Collection System) har fungerat framgångsrikt i 25 år och uppnått sina initiala mål. Flera förbättringar har föreslagits för att förbereda inför de kommande 25 åren, inklusive uppgraderingar av mekanisk infrastruktur, användaridentifiering, AI-integration, energieffektivitet och estetisk renovering. Dessa förbättringar kommer att förbättra avfallshanteringstjänsterna, minska elförbrukningen och öka systemets livslängd. AWCS lägger grunden för en framtid av datadriven avfallshantering.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält