Projektöversikt

Trondheim, en stad i Norge, har fått erkännanden för sina praktiska och miljövänliga avfallshanteringssystem som avsevärt har minskat mängden avfall som deponeras på soptippar. Ett system med stor betydelse, som staden använder, är ett nätverk av underjordiska rör som är anslutna till flera terminaler, ett avfallsinsamlingssystem från Envac. Systemet separerar avfall i olika kategorier som underlättar bättre sorteringspraxis. Det här innovativa systemet har antagits för att främja effektivt utnyttjande av utrymme för bostäder i den snabba urbaniseringen. Stadens tillvägagångssätt är att förbättra den befintliga infrastrukturen snarare än att utveckla en ny. Manuell sophantering i mixade områden är inte hållbart; därför finns det ett behov av en innovativ avfallsplan för hållbar stadsutveckling.

Trondheims planering för hållbar stadsutveckling kräver säkerhet, effektivitet och åtgärder för platsbesparing. Med en innovativ plan för avfallshantering på plats kommer ett automatiskt sophanteringssystem att stödja deras primära mål att minimera tung trafik i bostadsområden, vilket sparar värdefullt utrymme, ökar säkerheten och minskar miljöpåverkan. Andra mervärden från systemet inkluderar hygien, minskat buller, föroreningar och kontroll av lukt.

I Norge är den minst föredragna lösningen att deponera avfall på soptippar. Det mest gynnsamma alternativet är att förebygga avfallsproduktion och återanvända och reparera produkter. Om avfall ändå genereras är det primära målet att återvinna materialen.
Campus Nardo, student housing new project in Trondheim city using the Envac automatic waste collection solution
Campus Nardo, studentbostäder, ett nytt projekt i Trondheim stad som använder Envacs automatiska avfallsinsamlingssystem

4 fraktioner

plast, papper, mat- och restavfall

2 300 ton

restavfall samlas in via det underjordiska systemet

175 ton

papper samlas in

9 terminaler

och 15 kommande

30% av totala avfallet

som samlas in under mark stöds av Envac-systemet.

50 000 invånare

kommer vara anslutna till avfallssystemet då framtida utbyggnader är färdiga

Framtidsinriktad automatisk sophantering för smarta städer

Sopsugssystemet revolutionerar avfallshantering genom att effektivisera processer, minska arbetskraftsbehovet och öka effektiviteten. Det innovativa systemet minimerar tung trafik och utsläpp, maximerar utnyttjandet av utrymme, förbättrar standarder och främjar bättre hygien. Dessutom minimerar det buller och ökar återvinningsinsatserna. Det är anpassningsbart till förändrade urbana behov utan att kräva betydande infrastrukturella förändringar vilket gör att städer kan vara rustade för framtiden och säkerställa en hållbar avfallshantering på lång sikt.

Läs mer på Insight

Engagemang som möjliggör en hållbar stadsutveckling

  • Allt restavfall skickas till Trondheims förbränningsanläggning, som sedan 1986 omvandlar det till energi och centralvärme.
  • Papper- och plastavfallet sorteras på en automatiserad anläggning. En stor mängd papper återvinns lokalt. Producenter hanterar återvinningen av plast- och glasförpackningar.
  • Matavfallet körs till en biogasanläggning som producerar biobränsle, flytande och torra gödselmedel. Biogasen används som biobränsle i sopbilar och kollektivtrafik.
  • Restavfall utgör 48% av det totala hushållsavfallet år 2023 jämfört med 53% år 2022. Trots snabb urbanisering har den totala mängden avfall som genereras minskat årligen, vilket indikerar ökad medvetenhet bland användarna.
  • Varje person producerade 287 kg avfall 2023 i staden Trondheim, vilket är en minskning från 296 kg år 2022.
Vår högsta prioritet är att erbjuda en hållbar lösning för Trondheim som förbättrar livskvaliteten för nuvarande invånare och kommande generationer. Det innovativa Envac-systemet gör sophantering smartare, grönare, säkrare och mer hygienisk. Vi är stolta över att vara pionjärer för ett framtidssäkrat sophanteringssystem som kan stödja staden i att nå sina mål.
Envac Inlets
Ladebyhagen apartments connected to an Envac terminal.

St Olavs sjukhus servar samhället

St Olavs sjukhus i Trondheim har implementerat ett automatiserat avfallsinsamlingssystem som gör sjukhusets avfallshantering mer effektiv och behändig.

Systemet syftar till att effektivisera avfallshanteringsprocessen, vilket gör att personalen kan fokusera på att ge högkvalitativ vård till patienterna samtidigt som en renare, säkrare och mer hållbar sjukhusmiljö säkerställs.

Läs mer

Läs hela studien här (på engelska)

Projekt

Vårt innovativa sophanteringssystem bidrar till att forma smarta och hållbara städer. Genom att minska utsläpp och erbjuda rena, gröna och hygieniska sophanteringssystem för både boende och kommersiella aktörer, vill vi förbättra livskvaliteten i staden.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält