Kort om

Yantai Hammarby Eco City är en ekologisk smart stadsdel byggd på en 880 000 kvadratmeter stor yta i kuststaden Yantai i Kina. Stadsdelen är byggd enligt Hammarby Sjöstads hållbara ekostadsmodell. Projektets målsättning är att minska energianvändning, öka återvinning och bättre samexistens med den omgivande naturen Hammarby lake city project.

I stadsdelen säkerställs att 46% av områdets yta förblir grönytor och målet är att bli föregångare i hållbar urban utveckling. Envacs slutna sopsugssystem i Yantai Hammarby Eco City kommer primärt att hantera två fraktioner av avfall: återvinning och restavfall.

90% minskad trafik med sopbilar

och de utsläpp och föroreningar det leder till

5 000 Lägenheter

anslutna till sopsugssystemet

64 Utomhusinkast

med en total rörlängd på 2 500 meter

46% av områdets yta är grönytor

för att begränsa negativ miljöpåverkan

Första stadsdelen med beröringsfria inkast

Yantai Hammarby Eco City blir den första stadsdelen i världen som är komplett utrustat med Envacs beröringsfri teknik. Det gör systemet renare, säkrare och mer hygieniskt för de boende.

Envacs slutna, underjordiska sopsug öppnar upp för mer offentliga ytor, planteringar och andra anläggningar, som cykelbanor och promenadstråk, för de boende.

Automatiska avfallshanteringssystem (ACWS) reducerar föroreningar från avfall och skapar en mer hälsosam miljö.

Vi har byggt Hammarby Eco City i Yantai med målsättningen att sprida svensk innovation, livsstil och miljömedvetenhet i Kina. Vi är stolta att arbeta med Envac och ta deras ledande sopsugssystem till Yantai som en del av våra integrerade insatser för minskad miljöpåverkan och skapa en trevlig stadsdel för de boende.

Miljöpåverkan

Inspirera till en hållbar livsstil

White Peak har utformat och byggt ett hållbarhetscentrum iYantai Hammarby Eco City som visar hur Hammarby ekostadsmodell fungerar, samt White Peaks hållbarhetsresa i Kina. Det 400 kvadratmeter stora centret visar upp högkvalitativt, hälsomedvetet, smart och ekologiskt boende i nordisk byggstandard.

Ekologiskt kretslopp för vatten, avfall och energi

Stadsdelen använder varmvatten från 100% förnybara källor och sparar 14,3% energi genom HVAC system. De grönytor som utgör 46% av bostadsområdet använder vattenbesparande system som sensorer för luftfuktighet och nederbörd för att minska vattenanvändningen i planteringar.

Utmärkelser och priser

• BREEAM certifierad för hållbart byggande
• Vinnare av MIPIM Asia Award
• Pris 2022 för Best Green Development Project

Europa och Kina i samarbete

Kina-Sverige Hammarby Eco City Alliance är ett ambitiöst initiativ med målsättningen att få svensk innovation, livsstil och hållbarhetstänk att blomstra i Kina. Samarbetets första projekt i Yantai har varit en framgång 

Läs mer

Stärka grön utveckling i Kina

I det här inslaget från CGTN lyfts samarbetet mellan Sverige och Kina och Hammarby Eco City Alliance fram med fokus på gröna och hållbara KPI:er.

Mer projekt från Envac

Stockholm

Hammarby Sjöstad

Flaggskeppsmiljöprojekt

Läs mer Ikon av högerpil
Bergen, Norge

Bergen city

Barking London, England

Barking Riverside

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält