Om The H Firstier I’Park

H Firstier I’Park-projektet representerar ett av de största och mest prestigefyllda projekten i Gangnam-området. Utvecklingen omfattar 74 individuella byggnader med från sju upp till 35 våningar.

Installationen av Envac-systemet på denna plats är av stor betydelse för att främja en ren miljö samtidigt som den genererar positiva effekter som sträcker sig bortom området. Gangnam-området har specifikt etablerat sig som ett centrum för välstånd och en högre levnadsstandard, ofta jämfört med metropoler som Beverly Hills, Kalifornien.

Under de senaste decennierna har detta område blivit kärnan för affärsverksamhet och erbjuder en dynamisk och inflytelserik miljö för yrkesverksamma. Trots att det var det minst utvecklade området i Seoul fram till början av 1980-talet har Gangnam och dess omgivande distrikt genomgått en anmärkningsvärd utveckling och fått ett rykte för rikedom, dynamik och inflytande i Seoul. Projektet byggs på en tomt på närmare 400 000 kvadratmeter. Det kommer finnas olika bekvämligheter att tillgå såsom ett fitnesscenter, simbassäng och förskola samt en stor park på mer än 12 000 kvadratmeter. Den kommer erbjuda ett grönområde där invånarna kan koppla av och njuta av naturen.

Det automatiska avfallssystemet bidrar till Gangnams utveckling

100 restavfalls-inkast

används för blandat restavfall

2,15 ton av dagligt restavfall

ett rörsystem på 6,2 km har installerats för att samla in restavfallet

2 965 matavfalls-inkast

bekvämt belägna inne i byggnaderna, med enkel tillgänglighet

3,2 ton av dagligt matavfall

ett rörsystem på 8,4 km har installerats för att samla in matavfallet

90% minskade koldioxidut-släpp

systemet minskar koldioxidutsläppen från sopbilar

2 fraktioner

allmänt/restavfall och matavfall

Ett hållbart och användarvänligt system som stödjer Seouls vision

  • Vågsensorer är installerade i matavfallsinkasten. De är kopplade till individ-/hushålls-RFID för att minska mängden matavfall.
  • Via plattformen EAP är realtidskontroll och övervakning av sophämtning möjlig från en central plats.
  • Varje avfallsfraktion slängs i separata inkast.
  • Genom att använda inkast elimineras överfulla avfallskärl, vilket inte är ovanligt i traditionella avfallsinsamlingssystem.
  • Avfallet lagras tillfälligt ovanpå en ventil tills en nivåsensor eller en tidsstyrd sekvens, kontrollerad av EAP, aktiverar en insamlingscykel. Denna optimerar även energianvändningen.
  • Miljövänligt på grund av systemets långa livscykelutvärdering (LCA).

Miljöpåverkan

Sopsugssystemet använder ett nätverk av underjordiska rör för att transportera avfall från olika byggnader till en central insamlingsstation, vilket minskar behovet av traditionella sopbilar som rör sig runt i staden och minskar koldioxidutsläppen och trafikstockningarna. Systemet är helt automatiserat, vilket innebär att det kräver minimalt med manuellt arbete. Detta är särskilt viktigt i tätbefolkade stadsområden, som Seoul, där luftföroreningar kan vara utmanande. Systemet frigör även värdefullt utrymme på gatorna, vilket förbättrar säkerheten för gångtrafikanter och cyklister. Dessutom är Envac-systemet ett exempel på hur teknologi kan användas för att göra stadslivet smartare och mer hållbart.

Läs mer

Resurshållbarhet

Sydkorea har infört en ”betala för vad du slänger” -policy för att hantera det växande problemet med matavfall. Denna policy och olika åtgärder säkerställer att närmare 90% av det slängda matavfallet inte går vidare till sopdeponier eller förbränningsanläggningar. Enligt denna policy vägs hushållens matavfall med sensorer vid sopsugssystemets inkast och tas om hand baserat på den uppmätta vikten i kilogram. Om någon av misstag slänger plastpåsar sorterar återvinningsanläggningens utrustning bort dem. Invånarna köper och använder separata påsar, vanligtvis en 20-liters påse, för blandavfall. Den lokala regeringen fastställer kostnaden för avfallspåsarna, vilket varierar beroende på region. Denna policy uppmuntrar hushållen att minska matavfallet genom att göra dem medvetna om pris och miljöpåverkan. Informationen behandlas på individuell/hushållsnivå, eftersom inkastet hanteras med hjälp av en RFID som utfärdats av fastighetsvärden.

Förutom det ekonomiska incitamentet har regeringen infört olika utbildnings- och medvetenhetsprogram för att främja bättre hantering av mat. Matavfallet används för att skapa bioenergi, kompost, gödningsmedel och mer. Avfallet behandlas som en värdefull vara som har förändrat samhällets perspektiv. Detta initiativ sker i samarbete med Miljöministeriet i Korea.

Läs mer

Kvalitet i vardagen

Att upprätthålla en god hygien, renlighet och hantera lukter och skadedjur är några av de största utmaningarna som dagens urbana avfallshanteringssystem står inför. Med ett sopsugssystem från Envac finns det inget behov av soprum, sopkärl eller containrar, som ofta medför obehagliga lukter och attraherar skadedjur. Avfallet transporteras direkt genom ett slutet rörsystem till en central insamlingsstation, vilket eliminerar dessa problem. Systemet är utrustat med avancerade sensorer och övervakningssystem som möjliggör realtidsövervakning av avfallsnivåer och systemprestanda. Detta möjliggör snabb åtgärd, vilket minskar risken för ohygieniska förhållanden. Det löser avfallets hanteringsutmaningar samtidigt som det bidrar till värdeskapande och ett hållbart och modernt leverne.

Läs mer
Jag är extremt stolt över att ha avslutat det banbrytande projektet Gaepo, H Firsitier I’Park, i det prestigefyllda Gangnamområdet. Installationen av Envacs automatiska avfallsinsamlingssystem säkerställer en ren och hållbar livsmiljö för invånarna i detta område. Detta banbrytande projekt sätter en ny standard för renlighet och hållbarhet i Greater Gangnam Area.

Läs den fullständiga studien (på engelska)

Ladda ner en pdf

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält