Insights

Hållbarhet,Smart City

”Betala enligt vad du kastar” – Ett innovativt tillvägagångssätt för att främja hållbarhet och minska avfall

Betala enligt vad du kastar" (PAYT) metoden syftar till att motivera användare att minska mängden avfall de genererar samtidigt som de främjar återvinning genom korrekt sortering av olika typer av avfall.

”Betala enligt vad du kastar” (PAYT) metoden syftar till att motivera användare att minska mängden avfall de genererar samtidigt som de främjar återvinning genom korrekt sortering av olika typer av avfall. Genom att implementera det här systemet blir användarna mer medvetna om sin miljöpåverkan och de motiveras att följa mer hållbara konsumtionsvanor.

Ur ägarens perspektiv erbjuder PAYT en effektiv och kostnadseffektiv avfallshanterings-lösning. Detta system minskar kostnaderna för avfallshantering genom att uppmuntra användarna att minska sin generering av avfall.

Dessutom främjar PAYT korrekt avfallssortering, vilket underlättar återvinning och minskar avfallshanteringskostnader samt volymen av avfall som skickas till soptippar. På så sätt bidrar användarna till miljön och skapar en renare och mer hållbar framtid. Många kommuner ger motivation för vissa avfallsbeteenden, såsom att samla in belöningar för plastflaskor, matförpackningar, o s v, med hjälp av skanningskoder.

Sammanfattningsvis är PAYT en innovativ och effektiv strategi som möjliggör samarbete mellan användare och förpackningsindustrin för att minska avfallet och främja hållbarhet. Detta system främjar individuellt ansvar, miljömedvetenhet och antagandet av mer hållbara konsumtionsvanor.

Sydkorea är ett land som framgångsrikt har genomfört en policy för avfallshantering med betalning per användning (PAYT). 2013 införde landet ”Systemet med avgift baserad på avfallsvolym”, som tar ut avgifter från hushållen baserat på den mängd avfall de genererar och gör sig av med. Enligt denna policy köper invånarna unika påsar för sitt avfall, där priserna baseras på påsens storlek. Ju mer avfall ett hushåll genererar, desto fler påsar behöver de köpa och ju högre blir kostnaden. Nyligen har de infört en metod för att kasta matavfall direkt i ett inkast utan att behöva använda en påse. Som ett resultat av denna policy har Sydkorea sett en betydande minskning, 30% redan första året, av mängden avfall som genereras av hushållen.

Dessutom har landet sett ökade återvinningsnivåer, där fler sorterar sitt avfall korrekt för att undvika högre avgifter. Detta har resulterat i ett effektivare avfallshanteringssystem och minskade kostnader för både regeringen och invånarna. Sammantaget visar Sydkoreas policy effektiviteten av detta tillvägagångssätt när det gäller att främja miljömedvetenhet, minska avfall och öka återvinningsnivåerna samtidigt som det ger ekonomiska fördelar för både invånare och regering.

Många kommuner, städer och regioner implementerar liknande metoder för att minska sin miljöpåverkan. Ledande länder i detta arbete är Norge och Sydkorea.


Läs mer om Envacs resa mot att göra urbana miljöer renare och hälsosammare.

Historien

Första vakuumsystemet

för avfallshantering

Läs mer Ikon av högerpil
Byggnader

Smarta städer

med innovation

Läs mer Ikon av högerpil
Avtryck

Om hållbar

stadsutveckling

Vill du veta mer Ikon av högerpil

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält