Kort om

Doften från godisfabriken är ett minne blott. Däremot kommer du kunna promenera, bo eller arbeta på gator som Pastillplatsen, Karamellgatan, Kolabågen och Ahlgrens torg. Flera av de gamla byggnaderna bevaras och fylls med nytt liv i form av skola, ett Bed & Breakfast samt andra verksamheter.

Godisfabriken är det samlande namnet för alla hus, gator och parker som anläggs i det före detta industriområdet på norra Brynäs. Med Godisfabriken förvandlas ett av Gävles mest kända varumärken till något nytt. I stället för ett tyst och tomt fabriksområde skapas en stadsdel för alla.

Projektet

Anledningen till att det valdes sopsug till projektet var för att man ville minimera antalet bilar i området. Den nya stadsdelen ska bli ett trivsamt och framtidssäkert område.

För att få den bästa möjliga kombinationen av avfallshantering valdes både sopsug och traditionellt kärlhanteringssystem.

Husen i stadsdelen har ny teknik och miljölösningar. Solpaneler ger värme, regnvatten tas om hand och avfallet transporteras under jord i ett sopsugssystem. I Godisfabriken byggs yteffektivt och smart så att människor kan bo på mindre yta.

4
ton/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Rest- och matavfall

800 lägenheter

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält