Översikt

Beläget längs Themsens strand, täcker 443 hektar, kommer Barking Riverside i ett partnerskap mellan Londons borgmästare och L&Q att omfatta 10 800 nya bostäder av blandad storlek och stil, varav upp till 50 procent kommer att vara prisvärda bostäder, när området är fullt utvecklat. Det blir ett av Europas största bostadsområden.

Planerna är att tillhandahålla 65 000 kvadratmeter kommersiell yta för shopping, restauranger, kaféer, samhälls- och fritidsanläggningar. Sjukvård och skolor är också mycket viktiga i områdets övergripande vision, samt en helt ny tågstation för att öka tillgången till hjärtat av huvudstaden.

Som en del av projektets engagemang för att skapa plats och säkerställa att dess invånare har tillgång till hållbart boende, gav Barking Riverside Envac i uppdrag att designa och installera sitt sopsugssystem som, när det är klart, kommer att vara ett av Europas största.

Envacs system, som lanserades 2018, har minskat soptunnor på gatan med 98 procent och avfallsinsamlingsrelaterade koldioxidutsläpp med 90 procent genom att ta bort behovet av sopbilar. Systemet transporterar för närvarande avfallet från cirka 2 000 hem genom ett underjordiskt rörsystem via luftflöde. Systemet har redan haft en stor inverkan på invånarnas återvinningsgrad. Under april 2023 återvanns 47 procent av allt avfall vid Barking Riverside – betydligt högre än genomsnittet på 12 procent för andra bostadsområden i London.

Envac har lanserat Storbritanniens första kartongförstörare i Barking Riverside. Denna installation kommer att tillåta invånare från cirka 2 000 hem att på ett hållbart sätt hantera stora volymer kartongavfall, vilket förhindrar att cirka 105 ton kartong årligen skickas till deponi.

3 fraktioner

restavfall, wellpapp/kartong och återvinningsbart.

460 inkast

ersätter 19 000 traditionella kärl.

16 ton avfall/dag

total kapacitet med hjälp av rörsystemet på 8 700 meter med dimensionen 500 mm.

105 ton

minskning av kartongavfall som årligen skickas till deponi.

98% minskning

av sopkärl på gatorna.

90% minskning av koldioxidutsläpp

från tung trafik på grund av sopbilar.

Lanseringen av Storbritanniens första kartongförstörare

Detaljhandelns förpackningsrelaterade kartongavfall ökar, med det genomsnittliga hushållet som nu tar emot över 200 kartonger varje år i hemleveranser.

Med möjligheten att strimla en obegränsad mängd kartong och kapaciteten att transportera fyra kubikmeter av materialet från kartongförstöraren till uppsamlingsstationen på bara 26 sekunder, kommer det nya tillägget till Envac-systemet att radikalt förbättra hållbarheten för avfallsinsamlingen vid Barking Riverside.

Den 88 cm breda kartongförstöraren, som kan strimla förpackningar lika stora som tv-boxar, är den största som någonsin använts i bostadsmiljö. Det är också första gången som insamling av kartong i bostäder har hanterats av ett sopsugssystem i Storbritannien. Stora volymer av kartong kommer att transporteras i ett underjordiskt rörsystem från kartongförstöraren till insamlingsstationen varje dag.

Den gigantiska kartongförstöraren har kopplats till Barking Riversides befintliga sopsugssystem. Systemet och kartongförstöraren specificerades av utvecklarna Barking Riverside Limited (BRL), ett joint venture mellan L&Q och Londons borgmästare, som en del av deras åtagande att tidigt införliva positiva återvinningsbeteenden i grannskapet.

Barking Riversides system för återvinning av kartongavfall nås via RFID (radiofrekvensidentifiering) som görs tillgängliga för boende.

Barking Riversides återvinningssystem för kartongavfall kan enkelt användas av boende genom att använda RFID-teknik (radiofrekvensidentifiering). RFID möjliggör smidig och bekväm åtkomst till systemet, vilket förenklar återvinningen av kartongavfall för invånarna. De tar det till inkastet och matar in det i kartongförstöraren. När inkastet blir fullt, eller vid förprogrammerade tider, skapar fläktar placerade i uppsamlingsstationen, ett negativt luftflöde som ”suger” avfallet genom rören.

Lanseringen av vår gemensamma kartongförstörare är ett stort steg framåt för att öka återvinningen vid Barking Riverside. Det kommer inte bara att minska miljöavtrycket för våra invånare, utan som den första utvecklingen i Storbritannien som hanterar kartongavfall med denna teknik, förstärker vi vår strategi att erbjuda hållbara och prisvärda bostäder i London. Det är ett steg mot att främja ansvarsfulla och innovativa lösningar för att göra vårt samhälle mer miljövänligt och framtidssäkert.

Detta är särskilt viktigt i nybyggda samhällen som Barking Riverside, där vi har hundratals invånare som flyttar in varje år och köper möbler och andra hushållsartiklar som oundvikligen genererar kartongavfall. Vårt beslut att välja Envac-systemet, och nu kartongförstöraren, sätter ett riktmärke för branschen för hur stora bostadsbyggen bör hantera avfallshantering.
Dave Buckley, VD på Envac UK (mitten) har sällskap av Matthew Carpen, VD på Barking Riverside (mitten höger). Paul Miller, vVD – affärsstrategi och finans på Barking Riverside (vänster), Chris Harrison, rektor vid George Carey Primary School (längst till höger) och elever från skolan som alla kom för att använda Storbritanniens första kartongförstörare, som är en del av Envac systemet, för första gången.

Om Barking Riverside

Barking Riverside är ett av Europas största och mest spännande bostadsområden som förser östra London med tusentals nya bostäder.

Barking Riverside drar nytta av ett unikt läge direkt vid Themsen. Det är 443 hektar – ett område lika stort som Hyde Park – på en tomt som tidigare ockuperades av Barking Power Station. Ansluten till centrala London via de nyligen utökade dubbeldäckare- och flodbussarna, är Barking Riverside idealiskt för dem som vill ha snabb och enkel tillgång till London men också vill ha nära till gröna och vattennära områden.

Barking Riverside är redan hem för ett aktivt samhälle med över 7 500 invånare. Befintliga bekvämligheter och tillgångar inkluderar fem skolor, två samlingsplatser, cykel- och vandringsleder, toppmoderna anläggningar för återvinning och avfallshantering och en året runt kalender av platsutvecklande aktiviteter, inklusive boendeevenemang och kulturella erbjudanden.

Barking Riverside levereras av utvecklaren Barking Riverside Limited, ett joint venture mellan borgmästaren i London och L&Q bostadsförening. Barking Riverside projektet stärks av leveranspartnerskap med Transport for London, Uber Boat by Thames Clippers, Bellway Homes och London Borough of Barking och Dagenham.

Beläget vid den växande gränsen till östra London, framstår Barking Riverside som en av de viktigaste utvecklingarna i dag och ett av framtidens mest meningsfulla bostadsarv.

Dave Buckley, Envac Storbritanniens VD, tillägger: “Teamet på Barking Riverside Limited visade sitt engagemang för att ta itu med traditionella utmaningar med innovativa metoder när de installerade ett Envac-system designat för att ta emot hushållssopor från nästan 10 000 hem redan 2018. Installationen av kartongförstöraren markerar nästa steg i utvecklingen, understryker företagets engagemang för hållbar avfallsinsamling och befäster sin position som en av de mest progressiva i Storbritannien.”

Vårt hållbarhetsledda etos och vårt engagemang för att göra detta till ett rent, grönt och trevligt område att bo i ledde oss till denna banbrytande metod för avfallsinsamling.
Wilds exteriör i Barking Riverside
Gatubild i Barking Riverside med inkast
Barking Riverside flygbildsrendering

Projekt

Vårt innovativa avfallsinsamlingssystem hjälper till att forma smarta och hållbara städer. Genom att minska utsläppen och tillhandahålla rena, gröna och hygieniska avfallsinkast för både invånare och kommersiella aktörer vill vi förbättra livskvaliteten i staden.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält