Projektet

I det nya distriktet Århus Ø slipper de boende ha sopbilar som kör runt mellan bostäderna. Istället transporteras avfallet i ett underjordiskt rörsystem till en uppsamlingsterminal i utkanten av området. Sopsugssystemet drivs av vindkraftverk.

Århus avfallsföretag, DBHA A/S, står bakom anläggningen och tanken på ett modernt och hållbart sopsugssystem har funnits med dem länge.

Sopsugen har byggts parallellt med områdets utveckling vid Århus hamn, där nya hus och fastigheter fortfarande byggs. Då områdets befintliga fastigheter är kopplade till sopsugen är projektet ekonomiskt hållbart.

Avfallet i Århus Ø sugs med vakuum till en gemensam sopsugsterminal där det komprimeras och förvaras i containrar. Med en ny större terminal, som inte kommer att ha någon begränsad kapacitet, kommer anläggningen kunna hantera alla bostäder när det är färdigt.

Även om systemet som sådant inte är ett pilotprojekt, är det första gången som sopsugen har etablerats gemensamt för ett område.

Fullt utvecklad kommer sopsugssystemet att vara Danmarks största.

3+2 fraktioner

Restavfall, papper och verksamhetsavfall – ska byggas ut med 2 till; matavfall och textilier

5 000 lägenheter

När fullt utbyggt

Resultatet

När avfallet från Århus Ø transporteras till en sopsugsterminal minskar antalet sopbilar och skadliga utsläpp i närområdet. Faktum är att koldioxidbelastningen beräknas vara nere på en tredjedel mot traditionell avfallsinsamling.

Projektet är därför också en del av Århus kommuns CO2030-plan, som kommer att göra Århus koldioxidneutralt 2030.

Systemet är utformat så att containrarna i sopsugsterminalen bara behöver tömmas när de är fulla,detta ger en betydande energioptimering.

Samtidigt har DBHA gjort driften av anläggningen grön. Energin som används för att suga och komprimera avfallet kommer från vindkraftverk som är mindre än 2 år gamla.

Sopsugssystem finns sedan tidigare i Danmark. Dess kapacitet kan lätt anpassas efter avfallsinsamlingens behov både när det gäller nya byggnader men även i gamla stadskärnor.

Vi ville skapa ett avfallssystem som var miljömedvetet till förmån för både invånarna och samhället, och som också matchade områdets höga arkitektoniska standard. Det vann stöd från byggarna, vilket är viktigt för framtida verksamhet.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält