Forstå Envacs affaldssug

Vores teknologi er banebrydende og er samtidig et gennemprøvet og enkelt koncept.

Bymiljøet bliver renere og sundere, og ved at begrænse trafikken med renovationsbiler bidrager vores løsning til grønnere og mere bæredygtige byer.

Læs mere

Teknologi med kunstig intelligens

Vi bruger kunstig intelligens til at optimere driften af Envacs anlæg, så der spares på både driftsomkostninger og emissioner. Ved at indsamle og analysere data kan vi sikre, at vores affaldsindsamling optimeres og bliver endnu mere bæredygtig.

Færre transporter betyder mindre påvirkning af miljøet, så vi får et renere og grønnere byrum både nu og i fremtiden. Dataene kan også bruges til at registrere brugsmønstre, og de lokale myndigheder kan på den måde få redskaber til at motivere brugerne til at tillægge sig nye og mere bæredygtige vaner.

Læs mere

Genbrug version 2.0

Innovation er midlet, når vi som frontløbere arbejder med design og indførelse af genbrugsløsninger, der indebærer en helt ny måde ”at tænke affald på” – genbrug version 2.0.

Med gennemtænkt kildesortering kan vi forbedre livskvaliteten og øge ressourceudnyttelsen og andelen af genanvendelse. Sådan skaber vi fremtidens bæredygtige bymiljøer.

Den intelligente by

Ved at analysere store datamængder fra byens forsynings- og serviceinfrastruktur – f.eks. el, vand, transport og renovation – kan vi udtænke intelligente serviceydelser til indbyggerne og samtidig opnå bæredygtig og effektiv ressourceudnyttelse.

Læs mere

Byer

Vores banebrydende affaldssug bidrager til at skabe byer med intelligente løsninger og fokus på bæredygtighed. Vi vil gerne forbedre livskvaliteten i byerne, og det sker ved at mindske forureningen og opsætte rene, grønne og hygiejniske affaldsindkast til både beboere og virksomheder.

Læs mere

Sygehuse

Med vores affaldssugsløsninger får både patienter og sundhedspersonale hygiejniske og bæredygtige løsninger. Vasketøj og affald transporteres i separate rørsystemer, og de tilhørende affaldsindkast kan placeres de steder, hvor behovet er størst. Dermed undgås transport af beskidt vasketøj og affald på vogne, hvilket begrænser bakteriespredningen og har en positiv indvirkning på driftsomkostningerne.

Læs mere

Lufthavne

Envacs affaldssug indsamler affald døgnet rundt, året rundt og skaber et rent og pænt lufthavnsmiljø, der giver de rejsende en god oplevelse og de ansatte en bedre arbejdsmiljø. Vores systemer kan håndtere affald i terminalbygninger og fra ankomne fly, herunder også cateringaffald.

Læs mere

Sortering

Med vores nyeste generation af løsninger til genanvendelse viser Envac vejen til en mere bæredygtig fremtid med en cirkulær økonomi. Genanvendelse er nøgleordet i den cirkulære økonomi, men de gamle, velkendte metoder er både dyre og vanskelige at håndtere i praksis. Vores sorteringsløsninger kan bruges af alle byer uanset størrelse og giver en besparelse i transport- og indsamlingsomkostninger på mindst 50 % sammenlignet med konkurrerende løsninger.

Læs mere

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes