Mere end halvdelen af verdens befolkning har valgt at bosætte sig storbyen og de muligheder, faciliteter og oplevelser, som bylivet giver. Men det traditionelle liv i byerne har alvorlige konsekvenser for klimaet og miljøet, og den stigende urbanisering forventes at forstærke problemet yderligere. Hvis byen skal kunne indgå i en bæredygtig og robust cirkulær økonomi, er det bydende nødvendigt at tage intelligente løsninger i brug. Netop derfor er Envacs transport af affald, affaldssug, ved hjælp af vakuum et oplagt valg. 

Dataindsamling

I den intelligente bys cirkulære økonomi går økonomiske incitamenter og bæredygtighed hånd i hånd. Det sker ved at kombinere indsamling af store datamængder med kunstig intelligens, så det bliver muligt at tilpasse affaldsprocesserne og skabe synergieffekter.

Ved at analysere store datamængder fra byens forsynings- og serviceinfrastruktur – f.eks. el, vand, transport og renovation – bliver det muligt at udtænke intelligente serviceydelser til indbyggerne og samtidig opnå bæredygtig og effektiv ressourceudnyttelse.

Envacs affaldssuganlæg indsamler oplysninger om brug og ydeevne døgnet rundt, så vi kan optimere anlæggets ydeevne og give relevante oplysninger videre til både beslutningstagere og indbyggere i den intelligente by. Dataene og systemet bag Envacs styresystem kan kobles sammen med andre platforme og softwareløsninger i den enkelte by.

Mere luft

Der er et stigende behov for gennemtænkte og forbundne grønne områder i byerne, så de tætbefolkede og mest befærdede områder af byerne blødes op. Samtidig opfattes de grønne områder som attraktive af både indbyggere og gæster. Derfor flytter vi affaldshåndteringen ned under jorden i den smarte by, så gående, cyklister og børn får mere luft og mere plads at boltre sig på.

Med vores anlæg er det ikke længere nødvendigt at bygge adgangs- og transportinfrastruktur til renovationsbilerne. Det giver mere luft og plads i byen, fordi pladskrævende gade og affaldsskure erstattes af enkle affaldsindkast, der kan håndtere alle former for affald og genanvendeligt materiale.  

Genanvendelse og genbrug af affald

I den intelligente by anvendes de samme ressourcer igen og igen i et bæredygtigt kredsløb. Det forudsætter nem adgang til genbrug og effektiv anvendelse af ikke-genanvendeligt affald til energiproduktion eller kompostering. Vores anlæg er let at komme til for brugerne, kan håndtere en lang række affaldstyper og sikrer effektiv brug af ikke-genanvendeligt affald til biogas- eller elproduktion, fjernvarme eller kompostering.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes