Mer enn halvparten av verdens befolkning har valgt å benytte seg av de mulighetene, tjenestene og opplevelsene som bylivet kan tilby. Likevel har dagens tradisjonelle byer alvorlige konsekvenser for klima og økologi, og økende urbanisering vil sannsynligvis forsterke problemet. For at byen skal bidra til å fremme en bærekraftig og robust sirkulær økonomi, er det både nødvendig og uunngåelig å integrere smarte bytjenester. I lys av dette er Envacs pneumatiske avfallsinnsamlingsløsning (også kjent som bossug, avfallssug eller søppelsug) et opplagt valg. 

Datainnsamling

I den sirkulære økonomien i Smarte Byer går økonomisk verdi og bærekraft hånd i hånd med bruk av innsamling av store mengder data og kunstig intelligens som strømlinjeformer tjenester og skaper synergier.

Analyse av store datamengder fra byens ulike tjenester, som vann, elektrisitet, transport og avfallsinnsamling, gjør det mulig med innovasjon som gjelder smarte tjenester for innbyggerne, samt bærekraftig og effektiv ressursbruk.

Det framtidsrettede avfallssug-systemet fra Envac samler inn informasjon om bruk og ytelse 24/7 for å optimalisere systemytelsen, og holder ledelse og innbyggere i Smarte Byer informert. Dataene og AI som driver Envacs styringssystem, kan integreres med andre, byspesifikke plattformer og programvare.

Frigjør plass

Behovet for godt planlagte og sammenhengende grønne områder er av stadig større betydning for å gjøre tette og overfylte byområder mer robuste. Disse “grønne lungene” gjør også byen mer attraktiv for innbyggere og turister.  Så i Smarte Byer flytter vi avfallshåndtering under jorden slik at folk, sykler og barn får mer plass over bakken. Systemet vårt fjerner behovet for å bygge tilgangs- og transportinfrastruktur for kjøretøy for søppelhåndtering. Dette frigjør store arealer ved å erstatte store oppstillingsplasser og konvensjonelle avfallsbeholdere med enkle og effektive nedkast som håndterer alle slags gjenvinnbare materialer og avfall.

Gjenbruk og gjenvinning av avfall

Den Smarte Byen er desiget for å bruke de samme ressursene igjen og igjen i en endeløs sløyfe. Dette krever praktisk tilgang til effektiv innsamling av materialer for gjenvinning, og gjenbruk av ikke-resirkulerbart avfall for energiproduksjon eller kompostering. Systemet vårt er lett tilgjengelig for brukere, håndterer flere resirkulerbare materialer og samler effektivt inn ikke-resirkulerbart avfall til biogass eller elektrisitetsproduksjon, fjernvarme eller kompostering.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt