Smarte og rene avfallsinntak

Envacs avfallssugsystem begynner ved nedkastene hvor brukerne kaster avfall og gjenvinning.

Den eneste brukerinteraksjonen med systemet vårt er ved avfallsnedkastet der brukerne kvitter seg med avfallet. Nedkastene er vanligvis plassert beleilig innen 30 meter fra boliger eller kontorbygg i en gruppe, med separate inntak for ulike typer avfall. Brukerne sorterer avfallet hjemme og kaster det i de riktige enhetene.

Vi ønsker å gjøre sortering enkelt og oppmuntre til gjenvinning, slik at vi får en sirkulær økonomi i fremtiden. Sammenlignet med tradisjonelle avfallsrom eller beholdere, er våre nedkast knyttet til et system som er helt forseglet, slik at de minimerer lukt, rot, uhygieniske forhold og risiko for skadedyr.

Berøringsfrie nedkast for forbedret hygiene og sikkerhet

Vårt siste nedkast med kontaktfri åpning. Ingen fysisk kontakt med døren er nødvendig, den har ikke noe håndtak eller knapper.

Installert i Monte del Pilar, Majadahonda, Spania i mars 2021.

Bli kjent med avfallssug fra Envac

Følg avfallsposen fra inntaket gjennom systemet

Mindre trafikk og mindre utslipp med Envac

Dette er et klipp fra “Bli kjent med Envac-systemet, som sammenlikner Envac og tradisjonell avfallshåndtering angående trafikk og utslipp.

Går under jorden

Avfallsinedkastene kobles til et underjordisk rørnettverk. Tømmesyklusen utføres til programmerte  tider eller når enhetene er fulle. Avfallet transporteres med 70 km/t, ved hjelp av en negativ luftstrøm som suger posene til en ekstern innsamlingsterminal. Tømmingen tar bare få minutter per avfallstype. Fordi det er under jorden, er Envac-systemet motstandsdyktig mot ekstreme værhendelser, og med smart automatisering er det pålitelig selv i tider med stort press. Innsamlingsterminalen kan ligge så langt unna som 2 km fra det sentrale urbane området, noe som reduserer effekten av tungtrafikk, støy, luftforurensning og trafikkork.

Slik brukes Envac-nedkastet

RFID-koden er en del av den smarte funksjonen som tillater datainnsamling. Pappinntaket er en nyvinning. Video fra en av installasjonene våre i Bergen, Norge.

GIFT City, India
Stockholm Royal Seaport

Neste stopp: innsamlingsterminalen

Alle avfallstyper transporteres i ett rørnettverk. Hver avfallsfraksjon tømmes separat og sendes inn i den rette avfallskontaineren på innsamlingsterminalen. Luften som brukes til transport rengjøres i et industrifilter før den slippes ut av bygningen.

Når en beholder er full, fjerner en standard krokbil for kontainere avfallet. Denne løsningen for søppelhåndtering reduserer tungtrafikk og karbonutslipp knyttet til avfall med opptil 90 prosent sammenlignet med tradisjonell innsamling – noe som gjør Envac-systemet til en viktig del av endringen for å nå FNs bærekraftsmål og skape en grønnere planet.

Stockholm Royal Seaport
Valdelasfuentes, Madrid – med solcellepaneler

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt