Vi forandrer byen

Folk som i dag lever på bare to prosent av verdens landmasse, altså i byen, er ansvarlig for det meste av verdens karbonutslipp og energiforbruk. Med en raskt økende global urbanisering vil presset på klimaet og ressursene våre bare bli større, hvis vi ikke gjør noe med det.

Vi tilbyr smarte og bærekraftige systemer for avfallsinnsamling som forbedrer livskvaliteten for folk og reduserer byens innvirkning på miljøet, noe som forbedrer byens omdømme, merkevare og attraktivitet.

Avfallssug-systemet er hermetisk lukket. Nedkastene våre kan utstyres med berøringsfri teknologi for å gjøre avhendingen av avfallet trygg og hygienisk. Det er ikke nødvendig at renovatører går inn i området for å hente ut avfallet.

På denne måten gir systemet vårt tryggere arbeidsforhold for rengjøringspersonalet, noe som resulterer i færre skader og sykemeldinger.

En integrert del av den urbane infrastrukturen

Med avfallssug-systemet fra Envac blir avfallshåndtering en integrert del av den urbane infrastrukturen, akkurat som vann, kloakk eller andre tjenester som tilbys av byen. Etter hvert som etterspørselen etter gjenvinning og nullavfall øker, øker også behovet for avfallsrom og gjenvinningsstasjoner samt hyppig innsamling og tilpassede kjøreruter for avfallsbiler.

Avfallsnedkastene våre blir derimot automatisk tømt og avfallet blir transportert ut av området i underjordiske rør. Dette sparer plass i og utenfor bygningene og reduserer behovet for innsamling ved hjelp av kjøretøy. Den frigjorte plassen kan brukes til grønne områder, gangveier og sykkelveier, eller mindre bedrifter, sykkelverksteder etc.

Systemet er robust og pålitelig, og samler avfall 365 dager per år. Det påvirkes ikke av streik, værforhold eller pandemi.

Reduserer trafikk og utslipp

Konvensjonell søppelinnsamling fører til mye tung innsamlingstrafikk. Lastebiler må inn i boligområder og kommersielle områder for å hente avfall ved bygningene. Med Envac-systemet er ikke dette nødvendig.

Våre nedkast er koblet til et underjordisk rørnettverk som transporterer avfallet til en innsamlingsstasjon så langt som 2 km fra nedkastet. På innsamlingsstasjonen lagres avfallet i kontainere, som kun samles inn når de er fulle. Hele operasjonen fra nedkast til kontainer styres av Envacs smarte automatiseringsplattform.

Alle disse funksjonene til sammen betyr at det automatiske avfallssinnsamlingssystemet bidrar til å redusere tungtrafikk og tilhørende utslipp med opptil 90 prosent i området. Trafikkork, støy og usikre gatemiljøer knyttet til innsamlingstrafikk unngås. Dette gjør systemet vårt til et naturlig valg når du vil gjøre byen smartere, renere og mer bærekraftig.

Avfallssug-systemet mot tradisjonell avfallshåndtering

Basert på en simulering av Sweco, Sverige

Kommersielt avfall

Bedrifter, fra butikker til kontorbygg og hoteller, har fordeler av å koble seg til systemet vårt. Det er også intallert i storskala virksomheter som universitetscampus, industriparker og fornøyelsesparker.

For destruksjon av konfidensielle dokumenter kan en makuleringsmaskin innlemmes.

Sparbanken Vest er en av brukerne fra næringslivet i Bergen

AI-optimere

Vi samler kontinuerlig driftsdata for ytterligere å optimalisere ytelsen til avfallssug-systemet. Ved hjelp av kunstig intelligens optimaliserer vi avfallssamlingen vår slik at den fungerer optimalt og øker bærekraften, og reduserer både utslipp og kostnader.

Les mer

Prosjekt

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt