Livskvalitet for beboerne med større trafiksikkerheden og renere omgivelser i boligområder

Løsningen skaber plads til flere grønne områder, der kan bruges til etablering af parker, gangstier, cykelstier og meget mere. Da systemet automatisk transporterer affaldet ud af boligområdet i forseglede underjordiske rørledninger, kræves der færre tunge skraldevogne og CO2-udledningen reduceres med op til 90 %.  Med dette system kan der bygges mere intelligente byer, hvor beboelsesmiljøet er renere, frit for lugt og mindre plaget af støjforurening og skadedyr.

Sikrere gader og mere attraktive boligområder

Envac-systemer reducerer omfanget af bytrafik og gør dermed omgivelserne mere sikre for fodgængere, cyklister og andre trafikanter. Nylige undersøgelser har vist, at pneumatiske affaldsindsamlingssystemer kan reducere trafikken i vejkryds med op til 90 % sammenlignet med traditionelle affaldsindsamlingssystemer med lastbiler. Det betyder færre trafikpropper, mindre støj og mindre CO2-emission fra trafikrelaterede aktiviteter.

Derudover er Envac-systemer med til at fjerne lugt fra affald og skadedyr, så gaderne bliver renere og mere hygiejniske. Med færre skraldespande på gaderne får beboerne mere behagelige omgivelser og øget livskvalitet i deres boligområde. Det er tydeligt, at Envac-systemer er fremragende løsninger, som giver mere sikre, renere og sundere bymiljøer.

Brugervenlighed og tilgængelighed

Envacs pneumatiske affaldsindsamlingssystemer er designet til at være brugervenlige, f.eks. med berøringsfrie affaldsskakter. Systemerne er også designet til at sikre, at affaldsskaktene er placeret tilstrækkeligt tæt på, hvor folk bor, og at beboerne kan deponere deres affald døgnet rundt på alle ugens dage.

Bevarelse af historiske byers karakter

Envac-systemer er med til at bevare de historiske byers æstetiske værdi og traditionelle charme. Det gælder også byområder med smalle gader, som gør traditionel affaldsindsamling vanskelig.

Få mere at vide

Logistik og sikkerhed på hospitaler

Vores affalds- og linnedhåndteringssystemer hos Envac er ideelle til hospitaler. De prioriterer sikkerheden for hospitalspersonale, patienter og besøgende, samtidigt med at de reducerer omkostningerne. Derudover tilbyder vi løsninger til indsamling af smittefarligt affald fra hospitaler, som fungerer godt sammen med vores affalds- og linnedindsamlingssystemer. Brugen af vores løsning til indsamling af smittefarligt affald minimerer håndteringen af farligt affald og omdanner det til ikke-farligt affald, før det forlader hospitalet.

Få mere at vide
Our goal
3 000

Vores mål er 3 000 brugere af ReFlow inden udgangen af 2023 og 100.000 brugere inden 2027

25 % højere livskvalitet i 2025 gennem øget antal brugere af Envac-systemer

Øget sikkerhed ved håndtering af farligt affald og linned i hospitalsmiljøer

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes