Arbejde for et mere bæredygtigt samfund i dag og de fremtidige generationer

Vores automatiserede affaldsindsamlingssystem sorterer, indsamler og genbruger affald f.eks. i form af affald-til-energi-processer og genanvendelse. Dette mindsker behovet for lossepladser. Vi anvender avanceret teknologi, der har vist sig at være meget effektiv og har potentialet til at reducere vores CO2-belastning betydeligt. Denne banebrydende teknologi baner vejen for en renere og mere miljøvenlig fremtid i vores byer. Med automatisering af affaldsindsamlingen bliver ressourcecirkularitet en realitet i vores hverdag.

Sortering – nøglen til vellykket affaldshåndtering

Envacs pneumatiske affaldsindsamlings-systemer er designet til gøre sorteringen af affaldet nemmere for slutbrugerne og dermed fremme genanvendelse. Ved at indsamle flere affaldsfraktioner kan brugerne bidrage til større genanvendelsesgrad og fremme cirkulært ressourceforbrug i deres respektive kommuner.

Vores optiske sorteringssystemer bruger affaldsposer i forskellige farver til forskellige affaldsfraktioner, herunder fødevarer, tekstil, plast, pap, aviser, metal og restaffald. Derefter deponeres de farvede poser i samme affaldsskakt, hvilket letter håndteringen markant.

Med over 1.000 Envac-systemer, der betjener mere end 4.000.000 mennesker på verdensplan, er vi stolte af at bidrage til højere globale genanvendelsesgrader.

Læs mere om Envac Sorting

Brugernes engagement i og viden om genbrug

Vores digitale løsning Envac ReFlow er designet til at hjælpe både enkeltpersoner og kommuner med at håndtere affald mere effektivt og samtidigt bidrage til de overordnede bæredygtighedsmål. Med ReFlow-appen får brugerne vejledning i sortering af genanvendelige materialer samt feedback om deres resultater og miljøpåvirkning. Derudover kan brugerne benytte platformen til at dele og genbruge varer, hvilket yderligere fremmer bæredygtigheden. For at øge bevidstheden om og deltagelsen i genbrug placeres skærme ved indgangen til lejlighedskomplekser, som viser oplysninger om genanvendelse og feedback.

Nylige undersøgelser udført af Envacs partner LocalLife blandt nichefokusgruppen har vist, at ReFlow kan føre til en reduktion på°12 % for affaldsgenerering og en stigning på 15 % for plastgenanvendelse. Dette øger tilfredsheden med både Envac-systemet og i samfundet som helhed.

Envac ReFlow

Databaseret affaldshåndtering muliggør bæredygtige beslutninger i intelligente byer

Affald til energi, brændstof og gødning

Gennem bedre sortering af affaldsstrømme ved kilden hjælper Envac-systemer med at generere energi fra kommunalt affald.

Dette kan omfatte frasortering af svært genanvendeligt affald til forbrænding på et forbrændingsanlæg eller et kraftvarmeværk. Envac-systemer gør det også nemmere at indsamle madaffald til produktion af biogas og gødning.

Our goal
3000

Vores mål er 3.000 brugere af ReFlow inden udgangen af 2023 og 100.000 brugere inden 2027.

25 % større cirkularitet i 2025 med øget antal brugere af Envac-systemer

Envac ReFlow giver brugerne praktiske vejledninger til at forbedre sorteringen af ​​genanvendelige materialer og levere alternative indløb, når indløbene er fulde.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes