Virksomhedens ansvar

Envacs ansvar som virksomhed omfatter implementering
af korrekt praksis inden for drift og forsyningskæde.

Grundlaget for vores arbejde for bæredygtighed

Vores tilgang til ansvarlig virksomhedsdrift er fundamentet for vores arbejde for bæredygtighed, og vi stræber efter at være en bæredygtig forretningspartner ved at drive vores virksomhed på ansvarlig vis og styrke vores tre ansvarsområder som virksomhed.

  • Arbejdsforhold
  • Korrekt og etisk drift
  • Mangfoldighed og inklusion

Sikre arbejdsforhold er vores højeste prioritet

Vi arbejder for gode arbejdsforhold for alle, som bliver påvirket af vores løsninger og aktiviteter – herunder vores egne medarbejdere, vores kunder og renovationsmedarbejdere.

Sikkerhed har højeste prioritet på alle niveauer af vores virksomhed. Vores ledelsesteams, fra de globale til de lokale, indtænker altid sikkerheden i deres møder og fremme en stærk sikkerhedskultur i virksomheden. Vi har en proaktiv tilgang til forebyggelse af ulykker i forbindelse med vores aktiviteter og systemer med det ultimative mål helt at undgå ulykker. Vi benytter rapporteringsværktøjer til arbejdsmiljøhændelser (OHS) og deltager aktivt i sikkerhedsprogrammer. For nyligt introducerede vi et globalt nøgletal for arbejdsmiljø, som måler hændelser, alvorlige ulykker og nærved-ulykker.

Sanitært miljø med lavere driftsomkostninger i sundhedssektoren

Vores løsninger på hospitaler indsamler affald og linned, så det kan håndteres effektivt i et lukket system. Derved reduceres risikoen for spredning af sygdomme, og sikkerheden for patienter og hospitalspersonale styrkes.

Med vores løsning til indsamling af smitsomt affald bliver affaldet håndteret i et lukket miljø og neutraliseret på anlægget på sikker vis. Efter behandlingen kan affaldet håndteres som almindeligt affald.

Få mere at vide

Mindre manuel håndtering og forbedret arbejdsmiljø

Manuel håndtering er en af hovedårsagerne til skader i forbindelse med affaldshåndtering, da det involverer generel belastning af kroppen og tunge løft. Ved at fjerne disse aktiviteter styrker vi arbejdsmiljøet i affaldsindsamlingsbranchen og for hospitalssektorens affalds- og linnedhåndtering

Korrekt og etisk drift

Korrekt og etisk virksomhedsdrift er afgørende for Envacs omdømme og succes. Forretningspartnere, herunder leverandører og kunder, er hele grundlaget for vores evne til at drive virksomhed på en korrekt og etisk forsvarlig måde.

Adfærdskodeks
Envacs adfærdskodeks vejleder vores medarbejdere i at handle etisk korrekt i den daglige drift, og vores adfærdskodeks for leverandører opfordrer vores leverandører til at gøre det samme.

Medarbejderne deltager proaktivt i e-læringsprogrammer om adfærdskodeks, whistleblowing, etiske standarder osv. Vi bestræber os på at sikre, at alle vores eksterne leverandører også følger og overholder Envacs adfærdskodeks.

Whistleblowing
Envac’s Whistleblowing Process, der blev lanceret i 2022, giver interne og eksterne interessenter mulighed for anonymt at rapportere mistanke om overtrædelser af vores adfærdskodeks eller uetisk adfærd til en tredjepart.

Mangfoldighed og inklusion

Vi arbejder for at fremme ligestilling og inklusion blandt alle vores medarbejdere over hele verden.

Vores globale politik for mangfoldighed og inklusion, der blev præsenteret i 2022, er retningsgivende for vores arbejde for mangfoldighed og inklusion i hele organisationen. Vi tror på, at en mere mangfoldig og inkluderende organisation fremmer vores innovation og tilpasningsevne til et marked i konstant udvikling.

Fremover vil vi arbejde målrettet på at styrke mangfoldigheden og inklusionen yderligere. Vi gennemfører årligt en gap-analyse med henblik på udarbejde en handlingsplan, der fremmer vores etablering af et mere inkluderende arbejdsmiljø.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes