Nytænkning og bæredygtige forandringer

Forestil dig en by uden åbne affaldscontainere og overfyldte skraldespande – og uden renovationsbiler, der forurener og skaber propper i trafikken.

Vores banebrydende affaldssug spiller en afgørende rolle, når det handler om at skabe byer med intelligente løsninger og fokus på bæredygtighed. Vi viser vejen til en bedre by med smarte løsninger, der letter hverdagen og sikrer et grønnere miljø til de kommende generationer.

Vores affaldssugsanlæg sikrer genanvendelse på en intelligent, bæredygtig og effektiv måde, der bidrager til en cirkulær økonomi og et bedre nærmiljø.

Vi gør affaldssortering til en enkel og letforståelig opgave uden det sædvanlige besvær og motiverer brugerne til en større grad af genbrug.

Alt husholdningsaffald indsamles på et enkelt sted, og derfor er det lettere og billigere at drifte vores anlæg end traditionel affaldshåndtering.

Funktionel og æstetisk

Med vores anlæg fjernes de overfyldte affaldscontainere og skraldespande, der normalt skæmmer bybilledet, og i stedet opsættes enkle og rene affaldsindkast, der tømmes automatisk med Envacs underjordiske affaldssug.

Det lukkede system fjerner ubehagelig lugt og kan opsættes tæt på beboelsesejendomme, så henkastet affald hører fortiden til. Med vores anlæg begrænses den tunge trafik ved affaldsindsamling med op til 90 %, så man i stedet for røg, støj og forurening får en grønnere, renere og mere bæredygtig by.

Forstå Envac-systemet

Vores teknologi er banebrydende og er samtidig et gennemprøvet og enkelt koncept.

Bymiljøet bliver renere og sundere, og ved at begrænse trafikken med renovationsbiler bidrager vores løsning til grønnere og mere bæredygtige byer.

Læs mere

Byer

Vores banebrydende affaldssugsløsning bidrager til at skabe byer med intelligente løsninger og fokus på bæredygtighed. Vi vil gerne forbedre livskvaliteten i byerne, og det sker ved at mindske forureningen og opsætte rene, grønne og hygiejniske affaldsindkast til både beboere og virksomheder.

Læs mere

Sygehuse

Med vores affaldssugsløsninger får både patienter og sundhedspersonale hygiejniske og bæredygtige løsninger. Vasketøj og affald transporteres i separate rørsystemer, og de tilhørende affaldsindkast kan placeres de steder, hvor behovet er størst. Dermed undgås transport af beskidt vasketøj og affald på vogne, hvilket begrænser bakteriespredningen og har en positiv indvirkning på driftsomkostningerne.

Læs mere

Lufthavne

Envac-affaldssugsanlæggene indsamler affald døgnet rundt, året rundt og skaber et rent og pænt lufthavnsmiljø, der giver de rejsende en god oplevelse og de ansatte en bedre arbejdsmiljø. Vores systemer kan håndtere affald i terminalbygninger og fra ankomne fly, herunder også cateringaffald.

Læs mere

Optisk posesortering

Med vores nyeste generation af løsninger til genanvendelse viser Envac vejen til en mere bæredygtig fremtid med en cirkulær økonomi. Genanvendelse er nøgleordet i den cirkulære økonomi, men de gamle, velkendte metoder er både dyre og vanskelige at håndtere i praksis. Vores sorteringsløsninger kan bruges af alle byer uanset størrelse og giver en besparelse i transport- og indsamlingsomkostninger på mindst 50 % sammenlignet med konkurrerende løsninger.

Læs mere

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes