Envac Group julkaisee uuden kestävyysraportin parannetuilla olennaisilla aiheilla.

Tukholma, 25. kesäkuuta 2024 – Envac Group ilmoitti tänään julkaisevansa kestävyysraporttinsa vuodelta 2023. Raportti esittelee Envacin sitoutumisen, vaikutuksen ja edistyksen kestävien kaupunkien edistämisessä tarjoamalla innovatiivisia automatisoituja jätehuollon ratkaisuja. Envac korostaa positiivista vaikutustaan neljällä keskeisellä alueella: elämänlaadun parantaminen, päästöjen minimoiminen, resurssien kierrätys ja liiketoimintavastuu. Raportissa käsitellään myös jokaista keskeistä kestävyyteen liittyvää aihetta ja niiden haasteita sekä esitellään globaaleja tapaustutkimuksia suorituskykydatan avulla, jotka osoittavat Envacin positiivisen vaikutuksen yksilöiden ja yhteisöjen elämään ympäri maailmaa.

“Envacissa kestävyys on keskeisessä roolissa visiossamme: luoda älykkäitä kaupunkeja, parantaa elämänlaatua tänään ja auttaa turvaamaan vihreämmän planeetan tuleville sukupolville”, sanoo Envacin toimitusjohtaja Joakim Karlsson.

Envacin FY23 kestävyysraportin keskeisiä huomioita ovat muun muassa:

  • Päivitetty kestävyysstrategia, jossa keskitytään neljään keskeiseen kestävyyden aiheeseen: elämänlaadun parantaminen, päästöjen minimointi, resurssien kierrätys ja liiketoimintavastuu.
  • Kolmansien osapuolten suorittamat elinkaariarvioinnit neljälle alueelle, jotka osoittavat Envacin vaikutukset arvoketjussa. Nämä arvioinnit ovat olleet pohjana uuden strategian kehittämisessä.
  • Edistys askeleiden ottamisessa kohti vaatimuksia ei-rahoituksellisten tietojen raportoinnissa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mukaisesti, mukaan lukien kaksinkertainen merkityksellisyysarviointi.
  • Kohteet ja tavoitteet määriteltyinä kolmelle ESG-tavoitteelle. Toimenpiteisiin sisältyy Envacin ratkaisujen sopeuttamisen ja päivitysten lisääminen; ReFlow’n käytön lisääminen, joka on tietoihin perustuva jätehallinta sovellus, joka auttaa kansalaisia paremmin ymmärtämään hävitysjärjestelmän sekä omat jäte- ja kierrätystottumukset; kW/tonni kulutuksen minimointi; ja asiakaskohteiden lisääminen, jotka toimivat uusiutuvalla sähköllä.
  • Digitaalisen riskiarviointityökalun lanseeraus riskienhallintaprosessien tehostamiseksi ja virheiden vähentämiseksi.
  • Kiristynyt vastuullisuus toimitusketjussa, jossa 87% keskeisistä toimittajista on allekirjoittanut Envacin toimittajien käytännesäännöt.

Insinööri työskentelee automaation parissa Envacin keräysasemalla Australiassa.

Envac raportoi parantuneista tuloista ja markkinaosuuksista vuodelle 2023 haastavasta globaalista ympäristöstä huolimatta. Paikalliset ja kansalliset kaupunkisuunnittelijat osoittavat kasvavaa kiinnostusta Envacin pneumaattisiin jätehuollon ratkaisuihin, jotka voivat käsitellä useita jäte-eriä, lajitella kierrätykseen ja käyttää ruoantähteistä tuotettavaan bioenergiaan ja bio-lannoitteisiin. Pneumaattisen jätehuollon on osoitettu vähentävän hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % ja parantavan kierrätyskäyttäytymistä.

Christer Lundberg, Envacin kestävyys– ja laatuvastaava, vahvistaa yrityksen sitoutumisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. ”Tämän raportin kestävyystarinat osoittavat panoksemme maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja positiivisen vaikutuksen aikaansaamiseen. Esimerkiksi olemme asentaneet järjestelmiä kaupunkeihin, jotka ovat auttaneet parantamaan elämänlaatua Norjassa, vähentämään ruokahävikkiä Etelä-Koreassa ja vähentämään päästöjä Portugalissa. Ratkaisumme tukevat vastuullista jätehuoltoa, vedenkulutuksen vähentämistä, energiatehokkuuden lisäämistä ja vähentävät kuorma-autojen kuljetuspäästöjä – samalla kannustaen laajempia käyttäytymismuutoksia, jotka ovat olennaisia yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.”

Mene kestävyysraporttiin 2023

Lue lisää:

Saat viimeisimmät näkemykset älykkäästä jätehuollosta täältä.

Lue lisää Envacin lähestymistavasta kestävyyteen täältä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää Envacista? Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

* Pakolliset kentät