Yrityksen yhteiskuntavastuu

Envacin yhteiskuntavastuu kattaa hyvien käytäntöjen edistämisen toiminnoissa ja toimitusketjussa.

Kestävyystyömme perusta

Vastuullinen liiketoiminta on kestävän kehityksen työmme perusta, ja pyrimme olemaan kestävä liikekumppani harjoittamalla liiketoimintaa vastuullisesti ja työskentelemällä kolmen vastuualueemme puitteissa.

  • Työolot
  • Oikeudenmukainen ja eettinen liiketoiminta
  • Monimuotoisuus ja osallisuus

Turvalliset työolot ensisijalla

Edistämme kaikkien niiden tahojen hyviä työoloja, joihin ratkaisumme ja toimintomme vaikuttavat – mukaan lukien omat työntekijämme, asiakkaamme ja jätteenkeräyksestä vastaavat työntekijämme.

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää yritystoimintamme kaikilla tasoilla. Johtoryhmämme eri puolilla maailmaa ja paikallistasolla tarkastelee kokouksissaan aina turvallisuuskysymyksiä ja pyrkii luomaan yrityksen sisäistä turvallisuuskulttuuria. Toimimme ennakoivasti, jotta voimme ehkäistä toimintaamme ja järjestelmiimme liittyviä onnettomuuksia. Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa. Käytämme työterveys- ja työturvallisuuspoikkeamien raportointityökaluja ja osallistumme aktiivisesti turvallisuusohjelmiin. Esittelimme hiljattain maailmanlaajuisen OHS KPI:n, joka mittaa haittatapahtumia, vakavia onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita.

Hygieeninen ympäristö ja käyttökustannusten alentaminen terveydenhuoltoalalla

Ratkaisumme sairaaloissa keräävät jätteen ja liinavaatteet, jotta ne voidaan käsitellä tehokkaasti suljetussa järjestelmässä. Siten sairauksien leviämisriski pienenee ja potilaiden ja sairaalan henkilökunnan turvallisuus paranee.

Tartuntavaarallista jäteliuosta käytettäessä jäte käsitellään suljetussa ympäristössä ja neutraloidaan laitoksessa turvallisesti. Tämän jälkeen jäte voidaan käsitellä normaalina jätteenä.

Lue lisää

Vähemmän manuaalista käsittelyä ja parempi työympäristö

Manuaalinen käsittely on eräs tärkeimmistä tapaturmien syistä jätehuollossa, sillä siihen liittyy kantamista ja raskaita nostoja. Poistamalla nämä toimet edistämme työterveyttä ja -turvallisuutta jätteenkeräysalalla sekä sairaaloiden jätteen- ja liinavaatteiden käsittelyssä.

Oikeudenmukainen ja eettinen liiketoiminta

Oikeudenmukaisen ja eettisen liiketoiminnan harjoittaminen on ratkaisevan tärkeää Envacin maineelle ja menestykselle. Liikekumppanit, mukaan lukien toimittajat ja asiakkaat, ovat oikeudenmukaisen ja eettisen liiketoiminnan kannalta olennaisen tärkeässä asemassa.

Envacin menettelytapaohjeet ohjaavat henkilöstöämme toimimaan eettisesti päivittäisessä liiketoiminnassaan, ja toimittajien menettelytapaohjeet kannustavat toimittajia toimimaan samoin.

Työntekijät osallistuvat ennakoivasti menettelytapasääntöihin, väärinkäytösten ilmoittamiseen, eettisiin standardeihin jne. liittyviin verkkokursseihin. Pyrimme varmistamaan, että myös kaikki ulkoiset toimittajamme noudattavat Envacin menettelytapasääntöjä.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen
Vuonna 2022 käyttöönotettu Envacin väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä antaa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä menettelytapasääntöjen tai epäeettisen toiminnan rikkomuksista nimettömästi kolmannelle osapuolelle.

Monimuotoisuus ja osallisuus

Pyrimme edistämään tasa-arvoa ja osallisuutta kaikkien työntekijöidemme keskuudessa ympäri maailmaa.

Globaalit monimuotoisuus- ja osallisuuskäytännöt ja -ohjeet
Vuonna 2022 julkaistu maailmanlaajuinen monimuotoisuus- ja osallisuuspolitiikkamme ohjaa monimuotoisuus- ja osallisuustyötämme koko organisaatiossamme. Uskomme, että luomalla monimuotoisemman ja osallistavamman organisaation edistämme innovaatioita ja tuemme menestystämme pitkällä aikavälillä.

Olemme sitoutuneet vahvistamaan työtämme monimuotoisuuden ja osallistamisen eteen tulevaisuudessa. Teemme vuosittain puuteanalyysin laatiaksemme toimintasuunnitelman, joka auttaa luomaan entistä osallistavamman työympäristön.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää Envacista? Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

* Pakolliset kentät