Envac edistää globaaleja kestävyystavoitteita

Planeettamme tarvitsee nyt ympäristön kannalta positiivista toimintaa enemmän kuin koskaan ennen, ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat täydellinen tapa vaikuttaa positiivisesti. Envac on sitoutunut tekemään jätehuollosta innovatiivisempaa ja parantamaan sen käytettävyyttä nykyisten maailmanlaajuisten haasteiden vaikutusten vähentämiseksi. Saatavilla olevien teknologioiden ansiosta voimme saada aikaan merkittäviä muutoksia tulevien sukupolvien hyväksi. Vuonna 2015 Yhdistyneet kansakunnat asetti 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joiden tarkoituksena on tehdä maailmasta kestävämpi ennen vuotta 2030. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat monia kysymyksiä puhtaanapidosta ja tartuntatautien ehkäisemisestä puhtaaseen veteen ja ilmaan sekä kestävään kaupunkiympäristöön ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen. Järjestelmämme vastaa näihin haasteisiin ja auttaa kaupunkeja, järjestöjä ja yrityksiä tekemään osansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden merkitys on korostunut yritysten, hallitusten ja yhteisöjen priorisoidessa kestävän kehityksen aloitteita. Älykkäät kaupungit investoivat Envacin automatisoituun jätteenkeräykseen kestävänä ja nerokkaana ratkaisuna, joka pienentää niiden ympäristöjalanjälkeä ja luo kestävämmän tulevaisuuden. Envac tuo progressiivisen, automatisoidun ratkaisun moniin kaupunkeihin ympäri maailmaa, aina palveluiden optimoinnista paikallisten tarpeiden täyttämiseen ja jäteautoliikenteen rajoittamiseen kaupungeissa, jätteen määrän vähentämiseen, kierrätyskäyttäytymisen paranemiseen ja työpaikkojen luomiseen. Meidän on toimittava yhdessä globaalin kestävän kehityksen eteen ja tehtävä yhteistyötä planeettamme tulevaisuuden suojelemiseksi.

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille


Haluamme varmistaa, ettei ihmisten tuottamaa jätettä jää jälkeemme. YK:n kestävän kehityksen tavoite 3 keskittyy terveyteen ja hyvinvointiin, mutta monilla alueilla maailmassa on edelleen ongelmia jätteiden käsittelyssä ja kertakäyttöyhteiskunnan vaikutusten torjumisessa. Nyky-yhteiskunnassa jätteenkäsittely on edelleen etusijalla siirryttäessä kohti kiertotaloutta ja tehtäessä investointeja kestävään teknologiaan. Järjestelmämme parantaa käyttäjien turvallisuutta ja terveyttä, sillä se estää epähygieenisiä olosuhteita, hajuja ja tuholaisia. Kosketukseton teknologiamme vähentää lisäksi tautien leviämistä. Kun jätteenkeräystä koskeva liikenne vähenee tiheään asutuilla alueilla, liikenneonnettomuuksissa kuolee ja loukkaantuu entistä harvempi. Sairaalaratkaisumme parantavat saastuneiden tekstiilien ja sairaalajätteiden turvallista käsittelyä.

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Varmistamalla oikeudenmukaiset palkat, turvalliset työolot ja ympäristöystävällisen toiminnan Envac etenee vakaasti kohti kaikille toimivaa talouskasvua. Painopisteemme on automatisoidun alustan käyttö kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintastrategioiden pohjalta. Autamme rakentamaan ihmisiä että planeettaa arvostavaa maailmaa aina vähän kuluttavista prosesseista vihreän energian aloitteisiin. Työprosessimme luo innovatiivisia ja kestäviä talousmalleja, jotka vähentävät epätasa-arvoa ja luovat edullisia tilaisuuksia jokaiselle.

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Järjestelmämme on joustava ja toimii myös äärimmäisissä olosuhteissa. Roosevelt Islandille New Yorkiin asennettu järjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 1975 ja toiminut katkotta sekä vuoden 2010 lumimyrskyssä että hurrikaani Sandyn aikana vuonna 2012. Järjestelmämme voidaan myös jälkiasentaa vanhoihin ja hauraisiin kaupunkiympäristöihin. Näin on onnistuneesti tehty esimerkiksi Norjan Bergenin ja Pohjois-Espanjan historiallisissa ympäristöissä.

LÄHDE: KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN RAPORTTI 2022: UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2022/

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Monet maat ja paikalliset yhteisöt pyrkivät luomaan kestäviä kaupunkeja. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi automaattinen jätteenkeräys on monien kaupunkien asialistalla, ja sen on todettu olevan keskeinen tekijä kestävien ja viihtyisien ympäristöjen asuinympäristöjen luomisessa. Kaupungistumisen kiihtyessä myös paine luoda kestäviä ja älykkäitä kaupunkeja kasvaa. Envac auttaa luomaan kestävämpiä kaupunkiympäristöjä, joissa kävelytiet, pyörätiet ja viheralueet pääsevät parrasvaloon. Kun ilmanlaatukin paranee jätteenkeräysliikenteen vähentyessä, autamme kaupunkeja saavuttamaan tavoitteen ja parantamaan elämänlaatua.

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Perinteisessä jätteenkeräyksessä jäteastioita puhdistetaan säännöllisesti, mikä lisää vedenkulutusta sekä pohjavesivarojen saastumisriskiä. Puhdistukseen voi kulua vuodessa jopa 200 litraa asukasta kohti. Innovatiivinen järjestelmämme minimoi vesihuoltoon kohdistuvan paineen ja auttaa saavuttamaan YK:n tavoitteen vesihuollon maailmanlaajuisesta kehittämisestä. Envacin järjestelmä ja palvelut auttavat saavuttamaan YK:n vastuullisen kulutuksen ja tuotannon tavoitteet tuomalla jätteenkeruun kiertotalouteen. Envacin järjestelmä pystyy käsittelemään useita jätetyyppejä, ja lajittelujärjestelmämme avulla kierrätys on helppoa ja kustannustehokasta ja resursseja käytetään uudelleen loputtomassa silmukassa. Elintarvikejätteestä voidaan tuottaa bioenergiaa ja lannoitteita.

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Pneumaattinen jätteenkeräyksemme vaikuttaa todistetusti myönteisesti ilmastonmuutokseen, jota Tavoite 13 koskee, sillä pneumaattinen keräys vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla. Tämä on yksi syy siihen, että Euroopan komissio pitää pneumaattista jätteenkeräystä kaupunkialueiden parhaana käytäntönä. Samasta syystä monet maailman kaupungit, kuten Singapore, Tukholma ja Soul, ovat valinneet sen omaksi jätteenkeräysmuodokseen. Toimenpiteisiin sisältyy myös parempi kierrätyskäyttäytyminen, mikä voi vaikuttaa merkittävästi ympäristöhaittojen vähentämiseen. LocalLifen hiljattain Ruotsissa tekemässä tutkimuksessa kierrätyskäyttäytyminen muovin ja paperin osalta kasvoi 48 % Envac ReFlow -sovellusta käyttävän kohderyhmän keskuudessa.

Kestävyysraportti 2022

Envac on vuosittaisen kestävän kehityksen raporttinsa julkaisemisen jälkeen sitoutunut tekemään maailmanlaajuisesta toiminnastaan hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Kesäkuussa 2023 julkaistu raportti kuvaa ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyviä saavutuksiamme vuoden 2022 aikana.

Lue koko raportti

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää Envacista? Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

* Pakolliset kentät